Read Time:2 Minute, 11 Second

Vnučka Jozefa Hostinského recituje báseň

Na oslavách  SNP v Obl. org. SZPB Levice pripomínali, význam SNP aj pre nás a dnešných ľudí. V prejave 30. 8. sa predseda ZO Tlmače Jaroslav Éhn: odvolal aj na vyhlásenie SNR z 1. 9. 1944: Dnešným dňom slovenský národ sa manifestačne pripojuje ku spojeneckým národom, ktoré svojim bojom a veľkými obeťami zabezpečujú slobodný a demokratický život národov celého sveta a tak i nášmu malému národu.

Okrem nutnosti prevziať zodpovednosť za svoje činy, sa pripomenul aj morálny význam SNP. Zdôraznil, že SNP: nebolo v živote našich národov náhodným činom, nebolo ani živelným výbuchom, ani izolovaným javom. Jeho výsledky jasne dokazujú, že ako prejav zmýšľania a vôle ľudu bolo uvedomelým, programovo pripraveným a organizovaným vystúpením ľudu, ktoré malo svoj vyhranený cieľ. Prítomným pripomenul množstvo účastníkov SNP z okresu, spomeňme že najviac mali Žemberovce až 153 účastníkov. Pri premyslenom konaní spomenul rodáka z Kalinčiakova Imricha Karvaša, ktorý finančne pomohol Povstaniu.

Pamätajme na hrdinstvo vojakov

Okrem partizánov zdôraznil hrdinstvo Červenej armády, 1. čs. arm. zboru v ZSSR a Rumunskej armády, no neopomenul ani misie Britov či USA a ďalších spojencov. Okrem hrdinstva sa venovala aj skaze: Fašisti vypálili viac ako 110 obcí a osád, umučili a zavraždili viac ako 5400 osôb. Taká bola a je vojna. Preto je našou morálnou povinnosťou bdieť nad mierom a uchovávať hodnoty demokracie. Nedopusťme falšovanie histórie. Vyzval, aby sa prítomní nebáli postaviť proti pravicovým extrémistom a pohrobkom fašizmu. Záverom prízvukoval nutnosť viesť mladú generáciu k pochopeniu, že konflikty a nezhody sa nesmú riešiť násilím a vojnou.  Okrem vedúceho delegácie SZPB predsedu OblV Jána Hamara/tajomníka Jána Kollára  podpredsedu NSK Igora Édera boli prítomní zástupcovia okresného úradu, samosprávy, silových zložiek a strán Hlas-SD, SMER-SD a KSS.

Oslavy boli pod celej oblastnej organizácii

Oslavy SNP sa uskutočnili tiež v Malých Kozmálovciach, Pukanci a Žemberovciach, kde sa uskutočnili ukážky historických bojov. Vrcholom bol spomienkový večer pri pamätníku bojov Červenej armády na vrchu Vápnik (Šiklóš) 28. augusta, kde sa  za zvuku súborov Matičiar z Kozároviec a ženského speváckeho súboru z Mýtnych Ludan rozhorela povstalecká vatra. Je vhodné doplniť, že Oblastný výbor Levice už v júli zorganizoval poznávacie exkurzie pre členov a sympatizantov SZPB z Levíc, Želiezoviec, Tlmáč a Čajkova. Navštívili Vojenské historické múzeum v Piešťanoch, pamätník SNP na Jankovom Vŕšku a Múzeum holokaustu v Seredi. Zájazdy boli zaujímavé, poučné a každý účastník si z nich určite odniesol veľa zážitkov. Pri pamätníku SNP a v múzeu holokaustu sme položili spomiernkové vence vďaky. Program zájazdov bol  doplnený návštevou Bojníc a termálneho kúpaliska Nitrava.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.