Read Time:2 Minute, 47 Second

Delegácia OblV Stará Ľubovňa: zľava podpredseda OblV Stará Ľubovňa Peter Kober, tajomníčka OblV Stará Ľubovňa Anna Beňová, predsedníčka ZO SZPB Stará Ľubovňa Edita Oláhová, predseda OblV Václav Homišan.

Lýdia Hricíková, členka predsedníctva Oblastného výboru SZPB Stará Ľubovňa

  „Začnite s vysťahovaním, naši vlastenci po oznámení tohto signálu nezaváhali ani na chvíľku a so zbraňou v ruke sa postavili na odpor omnoho lepšie vyzbrojenému nepriateľovi,  akým bolo fašistické Nemecko. Keď sa rozhoreli partizánske vatry, bolo jasné, že náš národ nesúhlasí s fašizmom a jeho prisluhovačmi a neváha položiť svoje životy na našej rodnej zemi.“ Aj tieto slová odzneli  v slávnostnom príhovore predsedu OblV SZPB Václava Homišana, ktorými sa prihováral všetkým prítomným na pietnych aktoch v mestách a obciach okresu Stará Ľubovňa.

     V druhej  polovici mesiaca august 2021  uskutočnil Oblastný výbor SZPB  v okrese Stará Ľubovňa  spolu so svojimi základnými organizáciami  v spolupráci s orgánmi štátnej, verejnej správy, mestských a miestnych samospráv a kultúrnych inštitúcií slávnostné spomienkové podujatia pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania.

      Ako prví si uctili 77. výročie Slovenského národného povstania občania Čirča dňa 15. augusta 2021 pietnym aktom pri pomníku padlým spojeným s panychídou za obete vojen a následne folklórnym festivalom v obecnom amfiteátri. Stretnutie generácii pod Minčolom sa ukončilo krásnym odkazom: bojujme naďalej za krajší život našich detí.

     Dňa 25. augusta si aj občania a členovia SZPB v Hniezdnom a Šambrone uctili pamiatku 77. výročia Slovenského národného povstania partizánskymi vatrami. Pri partizánskych ohňoch si predstavitelia troch generácií pripomínali udalosti spred 77 rokov a dôrazne odsudzovali prekrúcanie historických faktov o SNP niektorými historikmi, médiami, či politikmi. Je to práve mladá generácia, ktorá je nositeľom odkazu priamych účastníkov slávneho SNP.

26. augusta 2021 si aj občania  okresného mesta Stará Ľubovňa pripomenuli neľútostný boj proti fašizmu počas 2. svetovej vojny, ktorý vyvrcholil Slovenským národným povstaním pietnymi aktmi kladenia vencov  pri pomníku na Hrade Stará Ľubovňa a pri pomníku padlým na Námestí  generála Štefánika. Pri tejto príležitosti za príkladné pôsobenie medzi mládežou a upevňovanie povstaleckých tradícií v spoločnosti boli predsedníctvom ÚR SZPB ocenení piati obyvatelia Starej Ľubovne.

Čestné uznanie získali Alžbeta Chamilová, Ivana Šipošová a Anton Špes. Práve na námestí nesúcom meno veľkého Slováka bol Medailou M. R. Štefánika 3. stupňa ocenený Peter Kober. Súčasný podpredsedu OblV sa zaoberá mládežou a šíri medzi ňou odkaz SNP. Ladislavovi Šlachtovskému bola udelená medaila M. R. Štefánika 2. stupňa. Historicko-dokumentačná komisia pri OblV SZPB Stará Ľubovňa, ktorej predsedá, vydala koncom minulého roka knihu Partizánske vatry, Stará Ľubovňa: SZPB, 2020. Sú v nej spracované spomienky pána Jozefa Mosorjaka. Ocenenia odovzdal predseda OblV SZPB Václav Homišan.

Jazda slobody, ktorú uskutočnili členovia OZ Motorkári Slovenska a Klub vojenskej histórie Spišské Bystré bola súčasťou  slávnostných podujatí v obciach  Veľký Lipník, Kamienka, Jarabina a v meste  Stará  Ľubovňa. Všetci účastníci týchto podujatí vyslovili jasné a zreteľné nie všetkým prejavom nenávisti, nepriateľstva, neznášanlivosti, nepokoja a súčasným prejavom  neonacizmu a jasné a zreteľné áno všetkým ľuďom dobrej vôle , pre ktorých mier, sloboda, demokracia  a dodržiavanie ľudských práv  nie sú len slovami, pojmami, ale jednými z najdôležitejších hodnôt života.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.