Read Time:1 Minute, 2 Second

Š. Haviar

Foto – E. Matejka

Oslava 77. výročia vypuknutia SNP sa začala v Revúcej netradične. Postarali sa o tom
členovia Klubu vojenskej histórie – Krasnogvardejci, ktorí predviedli dobovú ukážku
z r. 1944 – boj o prevzatia moci od gardistov, mobilizácia do povstania, nábor regrútov,
slávnostná prísaha a ich odchod do bojového postavenia na Dielik.


Prítomní mali možnosť vidieť bojovú techniku a zbrane tej doby. Ukážka bola súčasťou
dvojdňového podujatia „Povstanie na Gemeri“, ktorá pokračovala ukážkou bojov na Dieliku
a pietnym aktom v Tisovci. I keď počasie organizátorom neprialo a podpísalo sa na účasti
ukážku vystupujúci zvládli a bola dôstojným pripomenutím dobových udalostí spred 77.
rokmi. Revúcu si ako dejisko nevybrali náhodne, nakoľko naše mesto je spojené s osobnosťou
generála Rudolfa Viesta, ktorý sa ujal velenia povstaleckého boja v zložitej situácii, kedy
povstalci prechádzali na partizánsky spôsob boja.


Pietny akt pokračoval na námestí položením venčeka k buste gen. Rudolfa Viesta a ďalej
pri pamätníku Osloboditeľov, kde sa k prítomným prihovoril, po štátnej hymne, člen výboru
ZO SZPB gen. Viesta Revúca Peter Spevák. Vo svojom príhovore vyzdvihol hrdinstvo,
odvahu a obetavosť tých ktorí do povstania nastúpili. Na ich hrdinské činy nemôžeme
zabudnúť a tieto udalosti si musíme neustále pripomínať. Sloboda neprišla bez obetí. Ako
ťažko sme ju získali o to viac si ju musíme vážiť, spoločne robiť svet lepším
a spravodlivejším.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.