Read Time:2 Minute, 9 Second

Príhovor predsedu OblV Jozefa Petráša

Branislav Balogh

Foto – archív Redakcie, Múzeum SNP, Trnavský samosprávny kraj, UN Veterans Slovakia

Verím, že tak ako pred 77 rokmi aj teraz sa prejavia v spoločnosti črty osobnej statočnosti a vlastenectva, vyslovil nádej seba i prítomných členov Zväzu predseda OblV Trnava Jozef Petráš. Možno povedať, že svojím príhovorom pripomenul udalosti minulosti a ohradil sa voči pliagam súčasnosti. Spočiatku pedantne na základe spomienok priameho účastníka nadporučíka Ľudovíta Žvacha opísal konanie stotníka Andreja Benko-Rybára, ktorý informoval  o vypuknutí Povstania a kapitána Mikuláša Čordáša horliaceho za vstup doň. Ochotu ilustruje, nielen obsadenie strategických budov no najmä, že už 30. 8. 1944 vstupuje vyzbrojená a vystrojená posádka do SNP. Predseda prízvukoval, že v meste povstali najmä robotníci, učitelia, roľníci ale aj mládež.

Andrej Benka-Rybár

Zdôraznil, že netreba mýtizovať SNP ale pripomínať hrdinstvo a čestnosť ľudu. Odsúdil znevažovanie povstalcov označením banditi, ešte stále prítomné v časti verejnosti. V druhej časti sa cez premisu o našej servilnosti voči Tretej ríši postavil proti súčasnej servilnosti časti dnešných politikov. Pranieroval ich toleranciu vzrastajúcej príjmovej nerovnosti medzi 100 najbohatšími a miliardami najchudobnejších. Ohradil sa voči zahraničným intervenciám veľmocí, či už v Mníchove alebo v Afganistane. Vzniknutá humanitárna katastrofa obyvateľstva sa totiž dotýka aj Slovákov, o čom svedčí migračná kríza. Pripomenul slabú skúsenosť SR so začleňovaním obyvateľstva z iného socio-kultúrneho prostredia, ktorej nezvládnutie môže viesť k agresii, ba až k teroristickým činom. Vyslovil nádej, že zdravé jadro spoločnosti sa postaví šarlatánom a dobrodruhom.

Župan Jozef Viskupič pripomenul odvahu účastníkov SNP a morálnu povinnosť pripomínať si ho. V mene  obludnej predstave o nadradenej rase, boli vtedy potláčané demokratické princípy, ľudskosť, sloboda, odkaz našej Európskej kultúry, zhrnul župan. Okrem zástupcov SZPB a trnavskej župy boli prítomní zástupcovia okresného úradu, UN veteráni a ďalší hostia. Práve veteráni misií pod mandátom OSN udelili Jozefovi Petrášovi rad 1. stupňa UN-Veteran Slovakia. Rad získal za prácu v archívnictve, kde sa ako riaditeľ Vojenského archívu Trnava,  zaslúžil o zachovanie historických listín a dokumentov.  Bola vyzdvihnutá jeho osobná zásluha na spolupráci s modernými veteránmi.  Po pietnom akte nasledovala premiéra filmu Posledný povstalec. Film Ľuboša Balažoviča je pripomenutím hrdinstva členov vojenskej posádky v Trnave a poctou nedávno zosnulého veterána Štefana Minaroviča.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.