Read Time:1 Minute, 1 Second

Juraj Drotár preberá ocenenie z rúk Eriky Jurinovej.

Branislav Balogh

Foto – Galéria Žilina


Juraj Drotár si prevzal z rúk predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej pamätnú plaketu ŽSK. Tá sa udeľuje osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu regiónu alebo spoluprácu regiónov. Pán Drotár je plukovníkom vo výslužbe a v armáde strávil štyridsaťdva rokov až do výslužby v roku 1998. Od roku 2001 je predsedom Oblastného výboru SZPB Žilina. Keď si uvedomil, že sa začína vyše päť desaťročí po vojne zabúdať na ľudí čo pôsobili v národno-oslobodzovacom hnutí, rozhodol sa zarámcovať ich spomienkovými podujatiami. 

Dodnes sa vysokej účasti verejnosti ale aj verejných činiteľov tešia spomienky na boje pri Strečne, pietne akty v Makove, Žiline, Memoriál Jozefa Gabčíka v Poluvsí alebo Prechod Chabencom na ktorých sa spolupodieľa. Zároveň bolo pod jeho vedením zrekonštruovaných niekoľko pamätníkov a mnohé sa pod jeho dohľadom udržiavajú. Teší ma, že 30. apríla sú na pietnom akte v Žiline schody obsipané mladými ľuďmi. Ide nám o to, aby sme nazabudli na udalosti a nezabudli na ľudí, pripomína Osobnosť ŽSK za rok 2021. Redakcia Bojovníka blahoželá k oceneniu  a praje skoré uzdravenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.