Read Time:59 Second

Mariana Velochová, tajomníčka OblV SZPB Rimavská Sobota

Pietny akt kladenia vencov pri pamätníku Červenej armády v Rimavskej Sobote dňa 27.8.2021. Po hymne SR a  príležitostnej  básni  slávnostný príhovor predniesol predseda OblV SZPB Štefan Baláž. Vence k pamätníku položili vojaci OS SR za Oblastný výbor SZPB, za mesto Rimavská Sobota primátor Jozef Šimko a politické strany. Celková účasť bola 150 účastníkov osláv, členov SZPB, občanov mesta a pracovníkov mestského úradu.

Po pietnom akte nasledovalo slávnostné stretnutie členov Oblastnej organizácie. Zhodnotila sa činnosť v uplynulom roku a predniesli sa plány do konca roka. Počas slávnostného zasadnutia na ktorom sa diskutovalo o uplynulom roku boli v Rimavskej Sobote odovzdané medaily M. R. Štefánika, udelené predsedníctvom ÚR SZPB. Predseda ZO SZPB Veľké Teriakovce pán Štefan Špitáľ a predseda ZO SZPB Čierny Potok Jozef Pupala za svoju dlhodobú záslužnú činnosť prevzali medailu 2. stupňa, Kornélia Nosáľová členka Revíznej komisie OblV a Pavel Kyseľ predseda ZO SZPB Hnúšťa prevzali medailu 3. stupňa. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.