Read Time:57 Second

Podpredseda ÚR Norbert Lacko, tajomníčka OblV Alžbeta Pongrácová, predseda OblV Jozef Janský

Branislav Balogh

Foto –  Ján Rohár

Tento rok sa zástupcovia OblV Galanta, členovia ZO Senec a ZO Nový svet zišli 27. 8. o 18h na pietnom akte k SNP v Novom Svete. Starostka obce Zuzana Pavleová privítala podpredsedu ÚR Norberta Lacka, predsedu OblV Galanta Jozefa Janského, tajomníčku OblV Galanta Alžbetu Pongrácovú, predsedu ZO Nový Svet Štefana Hrubého, predsedu ZO Senec Zdenka Martona pri pamätníku v obci. Po pietnom akte a príhovore J. Janského o význame SNP pre súčasnosť nasledovalo občerstvenie. Milým obohatením bola prítomnosť nedávno oceneného Ladislava Neuwirtha ktorému nejeden z prítomných gratuloval k zisku medaile. Ani nie stočlenná obec Nový Svet síce nebola na povstaleckom území, no veľký podiel na budovaní protifašistickej tradícii majú prisťahovalci z obce Kšinná, v ktorej sa mnohí aktívne zapojili do SNP. V rámci partizánskeho zväzku Jan Žižka operujúcej v Uhroveckej doline. Nacisti obec Kšinná vypálili 22. novembra 1944. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.