Read Time:1 Minute, 9 Second

Predseda OblV Jaroslav Bulko počas príhovoru

Ľubomír Jančo, podpredseda OblV Žiar nad Hronom.

Foto – mesto Žiar nad Hronom

Predseda OblV Žiar nad Hronom Jaroslav Buľko takto opísal 26. augusta na pietnom akte význam SNP: Nesmieme sa naň pozerať, ako na boj proti slovenskej štátnosti ale ako na vystúpenie proti konzervatívnej diktatúre s fašistickými prvkami a nemeckého nacizmu. Vážme si hrdinstvo našich dedov, otcov ale aj starých mám ktoré vystúpili v ozbrojenom boji. V nedeľu 29. augusta uplynie 77 rokov od jedného z najväčších hrdinských revolučných činov slovenského ľudu. Slovenské národné povstanie si 26. augusta pietnym aktom kladenia vencov k soche Ladislava Exnára pripomenuli OblV SZPB Žiar nad Hronom, Okresný úrad v Žiari nad Hronom a mesto Žiar nad Hronom. 

Pietny akt pri socha Ladislava Exnára v Žiari nad Hronom.

Je vhodné spomenúť, že Ladislav Exnár, bol partizánskym veliteľom oddielu Sitno, jednej z prvých odbojových skupín. Išlo o prvú partizánsku jednotku na strednom Slovensku.  Niekoľkokrát bol zatknutý, následne v roku 1945 prevezený do lágru v Mauthausene kde zomrel. Pochovaný je v Slávičom údolí v Bratislave. Predseda OblV v príhovore prízvukoval význam SNP ako štátotvorného aktu vďaka ktorému sa Slováci rehabilitovali a tiež význam pre oslabenie nemeckých jednotiek, ktoré museli byť stiahnuté na boj proti povstalcom. Zaujímavosťou je, že Sitno sa volal aj mesačník pokrokovej banskoštiavnickej inteligencie a študentov, ktorý vychádzal v rokoch 1939 – 1940 a ktorý mal vyhranený protifašistický charakter.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.