Read Time:57 Second

Členovia ZO SZPB Skalica

Spomienkový pietny akt z príležitosti 77. výročia SNP sa v Skalici uskutočnil 27.08.2021 pri pamätníku oslobodenia na Mallého ulici. Pred samotným aktom bol vedením mesta Skalica a predsedníčkou OblV SZPB Senica položený veniec k rodnému domu skalického rodáka Mirka Nešpora.
Spomienkovej slávnosti pri pamätníku, sa okrem vedenia mesta a členov SZPB v Skalici, zúčastnila aj prednostka OÚ v Skalici, predsedníčka OblV SZPB Senica a zástupcovia politických strán, hnutí a spoločenských organizácií. Slávnostný príhovor predniesla Anna Mierna, primátorka mesta Skalica a Dagmar Jůzková, predsedníčka OblV SZPB Senica. Slávnostný akt bol ukončený hymnou SR.


Po skončení pietneho aktu prebehla slávnostná schôdza ZO SZPB Skalica, kde najdôležitejším bodom bolo vzdanie sa funkcie predsedu ZO SZPB Skalica zo zdravotných dôvodov a mimoriadne voľby nového predsedu. Z funkcie, ktorú vykonával od roku 1991, odišiel Jozef Kováč a novou predsedníčkou bola jednohlasne zvolená  Dagmar Jůzková. Ďalším bodom bolo aj odovzdanie upomienkových košov našim členkám vo veku 80+, kde jeden darček prevzala dcéra, tiež naša členka. Po priateľskej debate a príjemnom posedení bola schôdza ukončená.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.