Read Time:5 Minute, 49 Second

Delegácia SZPB predný rad: podpredseda ÚR Norbert Lacko, tajomníčka OblV Nitra Anna Zabáková, vzadu zprava predseda OblV Nitra Jozef Havel, podpredseda OblV Nitra.

Branislav Balogh

Foto – Branislav Balogh

V sobotu 21. augusta sa uskutočnil už 33. ročník Pochodu „NÁUČNÝM PARTIZÁNSKYM CHODNÍKOM“ Skýcov-Zlatno. Pochod organizuje Miestny klub vojenských výsadkárov Zlaté Moravce, SZPB, Nitriansky samosprávny kraj a obce Skýcov a Zlatno. Vyše dvanásťkilometrový Pochod, ktorý vznikol z iniciatívy generálporučíka Jána Husáka bol tento rok početný na účastníkov a dôstojný na zastúpenie parlamentu, vyššieho územného celku a samosprávy na pietnom akte.

Slnečné počasie sa prejavilo na hojnej účasti až 576 pochodujúcich, ktorá prekvapila samotných organizátorov. Najmladšia účastníčka Lara Šabová nesená mamou vo vaku mala len tri mesiace  zatiaľ čo 81 ročný Vladimír Kalický bol najstarším účastníkom. Raritou bol sedemnásťročný Dávid Jurík, ktorý sa pochodu zúčastnil už sedemnásťkrát.

Samotný pochod začal o 8:00 v Skýcove položením vencov pri pamätníku SNP. Miesto nebolo náhodné, obec počas SNP bola základňou partizánskeho hnutia v Tribečskom pohorí. Pôsobili tu skupiny Zarubežnij, Plameň a Národný pomstiteľ, pod vedením A.Sviatogorov–Zoriča, N.Putilova a V.Maximova. V polovici sa pochodujúci občerstvili polhodinovou prestávkou. Účastníkom slnečné počasie umožnilo vidieť krásy okolitej prírody. Trasa viedlapopri vrchoch Adamíková, Bukovinského vrchu, Rakyty, Záložnej až napokon prešli cez Zorkov potok a vstúpili po 13:00 do obce Zlatno.      

O 14:00 nasledoval pietny akt pri pamätníku v obci Zlatno. Delegáciu SZPB viedol podpredsedu ÚR Norbert Lacko, parlament zastupoval podpredseda NRSR Juraja Blanára, zúčastnila sa tiež atašé veľvyslanectva RF Lujza Gončarova, poslankyne a poslanci NRSR, predseda NSK Milana Belicu, starosta Zlatna Martin Zeman, starosta Skýcova Tomáš Kolembus, Klub vojenských výsadkárov SR (KVV), zástupcov politických strán Hlas-SD a SMER-SD a ďalších hostí.

Zjavná bola snaha o vytvorenie kladného vzťahu k SNP aj školskej mládeži, ktorá z rúk  tajomníčky OblV Nitra Anny Zabákovej dostala vecné ceny za úspešné zdolanie trasy Pochodu. KVV, ktorý bol spoluorganizártorom podujatia udelil striebornú medailu J. Gabčíka a členstvo v KVV plk. Miroslavovi Mlynárovi. Záverom Podpredseda ÚR N. Lacko spolu s predsedom OblV Nitra Jozefom Havlom udelili Čestné uznanie OblV Nitra Petrovi Pellegrinimu, starostovi Zlatna, zástupcom KVV a starostovi obce Mankovce Milanovi Vrábelovi.

Juraj Blanár vo svojom príhovore vyzdvihol odvahu hrdinov SNP a zdôraznil, že Povstanie by ľudí na SLovensku malo spájať nie rozdeľovať. Pripomenul, že 266 domov v Skýcove ľahlo z vôle nemeckých nacistov  a s pomocou kolaborantov popolom. „SNP by malo stáť na piedestáli ba v panteóne slovenskej histórie no dnes sa dozvedáme, že po 77. rokoch na Múzeum SNP nie sú peniaze. Má sa preniesť z jedného ministerstva, min. kultúry pod min. obrany, pretože tam naň bude viac peňazí.“ Prekvapil niektorých prítomných, nepoznajúcich kauzu Múzea SNP.

Slovenské národné povstanie by malo stáť na piedestáli, ba v panteóne slovenskej histórie.

Juraj Blanár

Pokračoval: „ Dámy a páni takto sa Slovenský národ nemôže stavať k niečomu, čo je pre neho sväté! zvolal  podpredseda NRSR a pokračoval: Nemôžeme takto dehonestovať s tým, čo je pre nás naozaj sväté, nemôžeme si ho len tak prehadzovať z jedného ministerstva na druhé. Je to dehonestujúce. Preto mi dovolte aby som pri tejto príležitosti pripomenul, že sa na to nechceme nečinne prizerať a preto dávame do NRSR návrh aby Múzeum SNP bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti NRSR ako samostatná verejnoprávna inštitúcia, hlavne preto aby história bola odovzdávaná ďalším generáciám.

Podpredseda NRSR J. Blanár pri príhovore

Následne poslanec Peter Pellegriny, vyzdvihol hrdinstvo bojovníkov SNP, ktorý v biednych podmienkach dokázal povstať proti presile. Vyzval na zmier: „Národ sa zjednotil a je veľmi zlé, že dnes sme rozhádaný jedny osočujú druhých. Národ ktorý je takto rozdelený, nedokáže brániť svoje hodnoty a ani obraňovať svoju vlasť. Prosím, neostaňme rozdelení, spoločne sa zomknime a poďme znovu budovať SR. Držme si palce a nikdy nezabudnime na tých čo bojovali za našu slobodu.

Poslanec parlamentu Peter Pellegriny preberá čestné uznanie OblV Nitra z rúk podpredsedu ÚR SZPB.

Zástupkyňa veľvyslanectva RF pripomenula nutnosť udržiavania historickej pravdy: „Náš spoločný boj zdolal zverstvá nacizmu. Dnes vidíme prejavy xenofóbie, rasizmu, revanšizmu a neonacizmu. Preto je našou spoločnou úlohou zachovávať historickú pamäť. Sme hlboko vďačný slovenskému ľudu za úctivý vzťah k vojakom červenej armády. Dovoľte aby som Vám zapriala mier a prosperitu a našim drahým veteránom zdravie a blahobyt.

Podpredseda ÚR SZPB Norbert Lacko pri príhovore.

Posledný prívet mal podpredseda ÚR SZPB Norbert Lacko: „Pripomínanie si gigantického víťazstva v boji proti fašizmu malo a má svoj aktuálny rozmer. V časoch pandémie nám bolo umožnené hlbšie preciťovať hodnoty boja o zdravie obyvateľstva. Keď sa zamýšľame z čoho čerpali účastníci Povstania odvahu zisťujeme, že to bola túžba vzoprieť sa nacistickému a fašistickému jarmu ale i veľká nenávisť za zločiny voči bezbranným obyvateľom a nevinným deťom. Vojaci položili na oltár slobody aj to najcennejšie, čo človek má, svoj život!“konštatoval podpredseda Lacko

Nikto nie je zabudnutý, nič nie je zabudnuté!

Heslo, ktoré by podľa Norberta Lacka mali napĺňať občania SR

Ďalej apeloval na pripomínanie si udalostí aj pri pamätníkoch a na vlastenectvo: „Verím, že tým pomôžeme k naplneniu hesla: Nikto nie je zabudnutý, nič nie je zabudnuté! Mrzí ma, že dnes sa neraz stretávame s ľuďmi, ktorý si minulosť nevážia a doslova vlastenectvo zneužívajú na špinavé ciele! Pritom vlastenectvo je tepnou národa, skutoční  vlastenci sú dnes pripomínaný v učebniciach a spomienkou na nich je aj tento Pochod a pietny akt. Úlohou SZPB je priblížiť mladšej generácii čo účastníci protifašistického odboja vykonali a akými hrdinskými skutkami sa vyznamenali. Naši dedovia boli pre česť a slobodu jednotný v boji. Neváhajme pripomínať to najmladšej generácii. Pripomínajme jej, že vlastenectvo je láska k vlastnému národu a nie nenávisť k iným. Nesmieme žiť len zo spomienok, musíme prechádzať do ofenzívy. K tomu nám má pomôcť aj naša virtuálna aktivita Po stopách holokaustu o oslobodenia Slovenska.  Vízia našej perspektívy existencie SZPB spočíva najmä v protifašistickom myslení ľudí, ktorý neopúšťajú fundamentálne duchovné a morálne stavebné kamene Zväzu a jeho historický odkaz determinovaný SNP. Sláva hrdinom SNP!

Po skončení oficiálnej časti programu nasledoval kultúrny program a zoskok parašutistov v poli za obcou. Účastníci si mohli pochutiť na guláši a ďalších dobrotách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.