Read Time:48 Second

Prešovský rodák Ján Varga, začiatkom júna oslávil deväťdesiatiny. Pri tej príležitosti predseda Obl. výboru v Prešove Jozef Čorba odovzdal mu pamätný list SZPB a medailu Jána Nálepku udelenú mu predsedom SZPB. Mladé roky prežil v rodnej obci Petrovce. Bol svedkom výstavby i zrútenia Hanušovského viaduktu. Nemci ho 18. januára 1944 totálne zničili a poškodili pri tom i budovu meštianskej školy. Dal sa na učiteľskú dráhu. Pôsobil najprv na základných a stredných školách, od roku 1962 na Pedagogickom inštitúte, následne na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. Po odchode do dôchodku sa aktívne zapájal do činnosti v SZPB.

Ako predseda Historicko – dokumentačnej komisie Obl. výboru v Prešove bol pri zrode publikácie o protifašistickom odboji v prešovskom regióne V boji za slobodu (Univerzum 2019). Venuje sa regionálnej histórii a je literárne činný. Príbehy zo života ľudí z čias svetovej vojny zachytil v dvoch publikáciách: Petrovce – Obrázky spod Oblíka (Náuka 2006) a Spoza Oblíka (Ladislav Cuper 2020). Jubilantovi želáme pevné zdravie a veľa síl.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.