Read Time:1 Minute, 27 Second

Pohľad na účastníkov XI. zjazdu ČSBS.

Redakcia

Foto – Jozef Ťažký

Je nevyhnutné naučiť sa chápať čo fašizmus je, ako vzniká ,ako sa derie a dostáva k moci. Nech fašisti sami seba nazývajú ako chcú, nakoniec sa vždy ukáže kto a akí v skutočnosti sú. Treba vedieť spoznávať konanie, znaky, odkrývať zámery ,ktoré fašisti skrytou, či menej skrytou formou chcú presadiť v živote spoločnosti.

Týmito slovami sa predseda SZPB Pavol Sečkár prihovoril delegátom XI. zjazdu Českého zväzu bojovníkov za slobodu (ČSBS), ktorý sa uskutočnil 10. júla v Prahe. Českých partnerov informoval o činnosti Zväzu a najmä o nových aktivitách, ktorými sme pozmenili tie tradičné kvôli epidemiologickým opatreniam. Spomenul vydanie zborníkov a prednášok v elektronickej forme, ale aj vlaňajšiu prehliadku žiackych umeleckých diel Kytica 75 ruží k víťazstvu nad fašizmom.

V tejto súvislosti zdôraznil dôležitosť získavania mladých pre prácu v Zväze, alebo aspoň spoluprácu s ním: „Je prirodzené, že protifašistické zmýšľanie si vyžaduje istú zrelosť myslenia a životnú skúsenosť. Rovnako je prirodzené, že mládežníckou organizáciou nebudeme, ale ak chceme mať budúcnosť, príprave a získavaniu mladých je potrebné venovať maximálnu pozornosť.“

Vystúpenie predsedu SZPB vzbudilo medzi delegátmi zjazdu veľkú pozornosť a ukázalo sa, že obe organizácie spája nielen minulosť a prítomnosť, ale aj predstavy o budúcnosti. Preto je potrebné, aby sme intenzívnejšie spolupracovali aj v oblasti výchovy antifašistickej mládeže.

Aj ďalší členovia delegácie Zväzu, ktorú ďalej tvorili podpredseda ÚR SZPB Juraj Drotár, vedúci koordinačného oddelenia Jozef Ťažký a referent ekonomického oddelenia Peter Baroš, sa v neformálnych rozhovoroch s delegátmi zjazdu presvedčili, že pred oboma organizáciami stoja identické výzvy a úlohy.

Zjazd ČSBS vo funkcii predsedu potvrdil Jaroslava Vodičku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.