Read Time:1 Minute, 15 Second

Štefan Šteflovič (druhý zľava) v delegácii na 75. výročí SNP v Trenčíne.

Branislav Balogh

Foto – archív ZO Gen. Goliana Trenčín 1

Posledným oceneným ktorého Vám predstavíme nakoľko mu P ÚR SZPB udelilo medailu M. R. Štefánika 1. stupňa je informátor z Odesy a hrdina od Dukly Štefan Šteflovič. Kapitán v z. Štefan Šteflovič z Adamoviec (obl. org. Trenčín) oslávi v novembri storočnicu. Mladý mechanik prežil v Slovenskej armáde časť vojny na Kaukaze, kým sa nedostal v rámci autodielní do Odesy. Tam býval na priváte u člena odboja Kyrila Volčeva, pre ktorého zabezpečoval informácie. Na sklonku roka 1943 sa z neho stal informátor a po oslobodení Odesy v apríli nasledujúceho roku sa pridal k 1. čs. armádnemu zboru v ZSSR.

V rámci neho bojoval na Dukle ako veliteľ 2. roty, 5. práporu, 3. brigády 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. V urputnom boji utŕžil v polovici septembra zranenie lýtka, z ktorého sa liečil do konca roka. Následne mal na starosti techniku, ktorú sa podarilo zabaviť nepriateľovi. Momentálne je jedným z dvoch posledných veliteľov rôt na Dukle. O svojom osude napísal knihu Únik z moci šelmy, vydalo ju Múzeum SNP v r. 2015. Jeho príbeh sme priniesli v č. 14/2016 na s. 8: https://issuu.com/szpb/docs/bojovnik_142016/7 Odovzdanie medaily členom ÚR SZPB a kapitánskych výložiek ministrom obrany SR je predbežne naplánované na 28. august, pred oslavami SNP na Jankovom vŕšku. Štefan Šteflovič (druhý zľava) ešte v hodnosti poručíka v delegácii na 75. výročí SNP v Trenčíne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.