Read Time:2 Minute, 42 Second

Ján Rohár, Ladislav Skrak

Ústrednú radu SZPB 22. júla poctila vzácna návšteva a to delegácia veľvyslanectva ČĽR na čele s veľvyslancom Sun Lijie. Rokovania nadväzovali na nedávny seminár k príležitosti 100. výročia založenia Komunistickej strany Číny, na ktorom sa zúčastnil aj predseda SZPB Pavol Sečkár a oficiálne pozval Jeho Excelenciu Sun Lijie na návštevu SZPB.

Obe strany sa počas rokovania zhodli na potrebe intenzívnejšie rozvíjať vzájomné vzťahy založené na medzinárodnom úsilí o trvalý mier vo svete. Dohodli sa na niektorých spoločných aktivitách pripomínajúcich agresie nacistického Nemecka a militaristického Japonska počas druhej svetovej vojny. SZPB nezabúda na Ďalekovýchodné dejiská druhej svetovej vojny. Z tohto dôvodu táto problematika nechýba ani medzi otázkami v rámci súťaže Medzníky druhej svetovej vojny. Napriek tomu existujú v tejto oblasti rezervy, na ktorých budeme pracovať. Zverstvá krutého fašistického imperiálneho Japonska voči čínskemu ľudu nemôžu ostať zabudnuté. Musíme si viac pripomínať, že prvé dejstva strašného konfliktu vypukli práve v Číne.

Na záver svojej návštevy si veľvyslanec Sun mimoriadne pozorne a s úctou prezrel stálu expozíciu SZPB Za slobodu! Osobitne sa zaujímal o európske súvislosti 2. svetovej vojny, o obdobie Slovenského národného povstania a o osudy povstaleckých miest a obcí, ako aj o vrcholné hodnoty nášho umenia a literatúry k téme SNP a oslobodenia. Zároveň sa dohodlo, a to nad rámec zdvorilostnej návštevy, že SZPB a veľvyslanectvo spracujú a navzájom si poskytnú podklady pre koncipovanie dohody-memoranda o spolupráci. Ide napríklad, o odporúčanie návštevy a prehliadok našej expozície a pamätných miest na Slovensku, a to nie tak dávno početnými čínskymi návštevníkmi Bratislavy. Tento bod predstavuje po stabilizácií pandemickej situácie veľkú perspektívu. Zároveň sa dohodlo, že veľvyslanectvo poskytne televízne a filmové dokumenty k reáliám 2. svetovej vojny v Číne, a to v angličtine. Tieto dokumenty získame ako exponáty výlučne pre potreby našej expozície. Veľvyslanectvo takto požaduje a mieni dbať na autorskoprávnu stránku veci, keďže v súčasnosti platí, že tieto záväzky prestávajú platiť všeobecne po 70 rokoch /v prípade fotografie a filmových diel to bolo kedysi po 20 a neskôr po 50 rokoch./ Na báze expozície Za slobodu! budeme môcť aktívne takto kompletizovať naše zbierkové fondy na základe § 48 a 49 platného autorského zákona, ktoré nám to umožňujú.

Veľvyslanec Sun Lijie ( zachovanie čínskeho tvaru – priezvisko na začiatku mena)

Návšteva expozície mala aj iný hodnotový význam. Vystavujeme sovietsky vojnový plagát so slovenským heslom „Zahrdúsime fašistickú hydru v jej brlohu“. Hydra je potkan a potkany boli v stredoveku šíriteľmi moru. Kvôli tomu vznikali u nás mariánske ďakovné morové stĺpy, ale najmä hygienizovala sa správa a riešil sa urbanizmus miest a vznikali nové civilizačné princípy architektúry a obytných štvrtí. V Európe sa však fašizmus stal „hnedým“ morom.

Návšteva výstavy Za slobodu!

Vakcinovanie proti chorobám v ČSR garantoval od roku 1948 do roku 1968 minister zdravotníctva, farár Josef Plojhar. V roku 1960 darovali USA /resp. autor/ vakcínu proti obrne Sovietskemu zväzu, keďže sami ju nechceli uplatniť. Také fungovali kedysi konflikty a riešenia. A tak spolu s veľvyslancom ČĽR Sun Lijie sme si pripomenuli aj osobnosť architekta Ladislava Eduarda Hudeca, ktorý modernizoval vývin ázijskej architektúry, najmä mesta Šanghaj, a ktorý je pochovaný v Banskej Bystrici.Ján Rohár, Opis návštevy veľvyslanca v priestoroch výstavy Za slobodu! sprostredkoval PhDr. Ladislav Skrak, tajomník Klubu umelcov, spisovateľov a historikov pri ÚR SZPB a správca Stálej expozície SZPB Za slobodu!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.