Read Time:4 Minute, 9 Second

Zľava: konferencierka, starosta Petroviec Ján Jenčo, predseda SZPB Pavol Sečkár, predseda MS Marián Gešper, zástupca veľvyslanectva RF, veliteľ HaZZ vo Vranove n. Topľou, zástupca OS SR kpt. II. mechanizovanej brigády Prešov, delegát Klubu českého pohraničí, člen ÚR SZPB Ján Uhrík, podpredseda PSK Martin Jakubov, predseda OblV Vranov n. Topľou Michal Peter

Branislav Balogh na základe materiálov Ladislava Skraka

Foto – Ladislav Skrak a Boris Macko

Nedeľa 8. augusta sa v Petrovciach (okres Vranov nad Topľou) niesla v duchu osláv SNP v rámci 43. ročníka slávnosti „Partizánske chodníčky“. Ide o regionálne oslavy Oblastného výboru SZPB vo Vranove nad Topľou.

Slávnosť začala nad ránom každoročným behom na trase Petrovce-Dukla-Petrovce, ktorú 18 bežcov zvládlo za 10 hodín. Podujatie pokračovalo privítaním hostí starostom obce Jánom Jenčom a neformálnymi rozhovormi na pôde obecného úradu. Predsedu SZPB Pavla Sečkára o situácii v regióne informoval prednosta Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Alfonz Kobielský a honorárny konzul Ukrajiny poslanec PSK Slavomír Obický.

 Na poludnie nasledoval pietny akt pri Národnej kultúrnej pamiatke 1. Partizánskom letisku v obci Petrovce. Prostredníctvom neho boli od augusta zásobovaný partizáni zo zväzku Čapajev pôsobiaci v obci a jej okolí. Okrem už spomenutých sa ho zúčastnil podpredseda PSK Martin Jakubov, zástupca ruského veľvyslanectva …., predseda Matice slovenskej Marián Gešper, dôstojník 2. Mechanizovanej brigády,  riaditeľ OR PZ vo Vranove nad Topľou, riaditeľ HaZZ vo Vranove nad Topľou a zástupcovia politických strán SMER-SD a Hlas-SD. Starosta obce hosťom priblížil históriu obce a osláv SNP v nej, na čo nadviazal predseda OblV SZPB vo Vranove nad Topľou Michal Peter, keď prítomným v krátkosti priblížil históriu partizánskeho letiska.  

Následne sa hostia presunuli na lúku pod Lysou, kde program pokračoval zoskokom parašutistov. Niekoľko stovák divákov ocenilo čistý zoskok.  Zároveň potleskom privítali bežcov bežiacich v rámci Behu vďaky na trase Petrovce-Dukla-Petrovce. Bežci si po dobehnutí na Duklu uctili položením venca hrdinov SNP a následne bežali späť. Dobehli na začiatok príhovorov. Na pódiu vystúpil starosta obce Petrovce v mene organizátorov  a v mene Prešovského samosprávneho kraja prítomných privítal podpredseda PSK M. Jakubov. Vyzdvihol význam SNP pre dnešok a dôležitosť pripomínania si tejto štátotvornej udalosti regionálnymi oslavami. V mene Ruska ako nástupníckeho štátu ZSSR vystúpil vedúci kultúrneho oddelenia veľlvyslanectva Ruskej federácie, Vladimir Konstantinov. Zdôraznil úlohu Červenej armády na oslobodení, pomoc partizánov z mnohonárodnostného Sovietskeho zväzu a význam SNP.

 Predseda SZPB vyzdvihol pokrokové tradície miestnych obyvateľov a aj ich antifašistický zápas. Pri spomínaní partizánskeho zväzku Čapajev zvlášť vyzdvihol veliteľov Ivana K. Baľutu a Ľudovíta Kukorelliho. „Považujem za vhodné, aby som Vám pripomenul, že to neboli iba Tri Duby a Zolná, ale aj Petrovce, ako styčný bod a rozsiahly partizánsky tábor. “ Petrovce prirovnal k Melitopoľu, tak ako v ňom sa formovala 2. čs brigáda v ZSSR tak v Petrovciach klíčilo a mocnelo partizánske hnutie. Spomenul tiež umelcov Františka Kasaniča, Júliusa Machaja, Františka Patočka a ďalších, ktorých pomníky a pamätníky sa nachádzajú v okolí obce. Záverom vyjadril nádej, že bude v budúcnosti vytvorené spomienkové miesto, ktoré bude popri pamätníčku v obci veľkosťou pripomínať význam, aký obec Petrovce pre protifašistické hnutie mala.  

V príhovore predsedu Matice slovenskej zaznelo pripomenutie povstania z rokov 1848-1849, činnosť legionárov v I. svetovej vojne a tiež samotné SNP. „Povstanie z nich bolo najväčšou a najvýznamnejšou udalosťou, Petrovčania môžu byť hrdí, že tu na Zemplíne pôsobila najväčšia partizánsky zväzok Čapajev v rámci východného Slovenska. Chcem zvlášť oceniť spoluprácu Matice a SZPB v období keď sa dejiny relativizujú. Našou spoločnou snahou je podať pravdivý obraz udalostí a bojov nie len na Slovensku ale v celej Európe ba vo svete. “Svoj prejav ukončil prianím: „Želám si, aby už mladý nezažili vojnu no žili v miery

Posledným rečníkom bol člen ÚR SZPB Ján Uhrík, ktorý privítal zástupcu Klubu českého pohraničí a ktorého posledným slovom začala ľudová veselica. V jej rámci bola  tombola, kde hlavnou cenou bol skúter. V rámci kultúrneho programu vystúpili Vranovskí heligonkári, Ľudová hudba Verbunk. Diváci mali možnosť pozrieť si tanečnú komédiu A po mojim budze… na motívy hry Ženský zákon od J. G. Tajovského v podaní folklórneho súboru Oblík. Pre hostí bolo zabezpečené občerstvenie.

Vystúpenie Vranovských heligonkárov

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.