Read Time:2 Minute, 7 Second

Pamätník a múzeum Auschwitz-Birkenau týmto vyjadruje svoju vďaku Múzeu SNP za dlhodobú a úspešnú spoluprácu. Naozaj si vážime úsilie, ktoré venujete neustálej údržbe a starostlivosti o Vašu národnú expozíciu umiestnenú v bývalom tábore Auschwitz I.

V roku 2002 bola československá expozícia zmenená a rozdelená na dve samostatné expozície: slovenskú na prízemí Bloku 16 a českú na prvom poschodí v tom istom bloku. Obidve umožňujú návštevníkom prehĺbiť si vedomosti o tragických časoch 2. svetovej vojny, holokauste a o osude obetí Osvienčimu.

Ešte raz by sme sa Vám chceli poďakovať za Vašu angažovanosť a neustálu starostlivosť o Vašu expozíciu. Taktiež si mimoriadne vážime a oceňujeme Váš vklad pri príprave sprievodcov, ktorí vykonávajú prehliadky v expozícii a pevne veríme, že naša úspešná spolupráca vo všetkých týchto oblastiach bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Andrzej Kacorzyk, zástupca riaditeľa Pamätníka a múzea Auschwitz-Birkenau

Za dlouhá léta spolupráce Památníku Terezín s Muzeem SNP jsem se společně se svými kolegy přesvědčil o tom, že Muzeum SNP je vysoce respektovanou a významnou institucí právě díky své nestrannosti, objektivitě a chápání Slovenského národního povstání jako celospolečenské revoluce,
a nikoliv pouze jako „vojenské mise“. Obávám se značně, že zařazení Muzea SNP pod rezort obrany by tuto instituci citelně poškodilo a vrátilo by ji v jejím historickém vývoji zpět. Ostatně, i Památník Terezín spadal v určitém období v době komunistické diktatury pod resort obrany, a nebylo to období nikterak šťastné či úspěšné. PhDr. Jan Roubínek, ředitel Památníku Terezín

Jan Roubínek, Pamätník Terezín

Považujem rozhodnutie o delimitácii Múzea SNP za odborne nezdôvodnené, organizačne nelogické a vecne nesprávne. Je to politický akt kabinetného charakteru bez vedomia a proti vôli samotnej organizácie, proti zmyslu jej existencie a bez podpory stavovských odborných organizácií. Je to bezprecedentný krok politickej svojvôle, ktorého dôsledkom bude zničenie fungujúcej a rešpektovanej kultúrnej inštitúcie.

Darina Kárová, riaditeľka festivalu Divadelná Nitra

Podpisujem, lebo SNP a jeho múzeum nemožno redukovať na vojenskú záležitosť, to je grobiansky nápad takto ponížiť novodobú podstatu nášho národného spoločenstva. Kultúra určuje našu modernú identitu.

Ján Stena, sociológ

Podpisujem, lebo musím! Nemožno zavierať oči.

Gabriela Rothmayerová, novinárka, publicistka, spisovateľka a bývalá politička

Múzeum SNP sa od svojho založenia a výstavby – ktorú som už vtedy sledoval – stalo neodmysliteľnou súčasťou môjho mesta a pod súčasným vysoko erudovaným vedením jeho význam presahuje „hranice“ nášho štátu. To všetko dosiahlo najmä vďaka tomu, že je relatívne nezávislé – a mám obavu, že jeho „podriadenie“ pod Vojenský historický ústav by túto potrebnú „životaschopnosť“ oklieštilo.

JUDr. Peter Vízner, advokát

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.