Read Time:1 Minute, 10 Second

Branislav Balogh

Foto – archív redakcie

Predsedníctvo Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na základe návrhov oblastných výborov schválilo udelenie štyroch medailí M. R. Štefánika 1. stupňa priamym účastníkom odboja a dlhoročným funkcionárom a aktívnym členom Zväzu za ich mimoriadny prínos k rozvoju SZPB. Našim čitateľom ich predstavujeme v krátkych medailónikoch. Prvým je Ladislav Neuwirth.

Major v. v. Ladislav Neuwirth, rodák z Lipt. Hrádku žijúci v Senci (obl. org. Bratislava) oslávi o pol roka deväťdesiatku. Mladosť zasvätil službe v armáde, kde sa po osobnej diskusii s generálom L. Svobodom o bojoch na Dukle viac zameral na osvetu mládeže. Po odchode do výslužby  sa venoval dekádu osvete mládeže na ZŠ v Jelke. Od momentu oživotvorenia ZO SZPB Senec sa aktívne podieľal na jej činnosti, organizovaní besied pre ZŠ a gymnázium v Senci. Pravidelne informuje Senčanov o činnosti ZO prostredníctvom informačnej tabule a prispieval do Bojovníka. 

Bol podpredsedom ZO, tajomníkom, no najmä fotografom podujatí ZO a OblV SZPB Bratislava. Výstava jeho diel bola v roku 2017 v MsKS v Senci. Spolu a predsedom OblV L. Jačom aktívne participoval na činnosti KUŽAM. K vyznamenaniu hovorí:  „Nesmierne si vážim to ocenenie, no necítim sa byť hoden toľkej pocty. Tá medaila je ozdobou celej našej ZO a ocenením práce celého výboru a členov ZO. Bez nich by som ako jednotlivec dokázal veľmi málo. Boj proti fašizmu a osveta mládeže pre mňa vždy boli kardinálnymi otázkami môjho demokratického presvedčenia.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.