Read Time:31 Second

Spišskonovoveský člen SZPB Jozef Novotný, sa dožíva krásneho jubilea 70 rokov. Ocenením jeho záslužnej práce pre Zväz, bolo udelenie medaile M. R. Štefánika II. stupňa. Tú mu na uplynulom zasadnutí Ústrednej rady SZPB odovzdal osobne predseda SZPB Pavol Sečkár.

Oslávenec je podpredsedom Oblastného výboru Spišská nová Ves, celý život prežil v modrej armáde v ČSD a ŽSR. Vo Zväze sa angažoval od vstupu v roku 1974. Od pokladníka ZO v Smižanoch sa postupne vypracoval až na podpredsedu OblV a člena ÚR SZPB za obl. org. Spišskú n. Ves. Želáme mu pevné zdravie a veľa síl!

Mikuláš Repčiak, predseda OblV SZPB Spišská Nová Ves

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.