Read Time:1 Minute, 31 Second

Delegácia SZPB v zložení (zľava): vedúci koordinačného oddelenia Jozef Ťažký, predseda Pavol Sečkár, tajomník ÚR Viliam Longauer, predseda klubu výtvarných umelcov a teoretikov SZPB Ladislav Skrak

Ján Rohár

Foto – autor

Historický cintorín pri Kozej bráne v Bratislave sa 20.júla stal miestom slávnostného odhalenia busty významného slovenského právnika, národovca, hrdinu Malej vojny a organizátora protifašistického odboja na východnom Slovensku Cyrila Daxnera de Tótzabar. Partnerom podujatia, ktoré pri príležitosti 117. výročia jeho narodenia organizovala Matica slovenská bol aj SZPB.

Predseda Zväzu Pavol Sečkár v príhovore zdôraznil, že „práve ľudia ako Cyril Daxner sa zasadili o zachovanie našej kultúrnej identity a o slobodu našej vlasti. Už jeho predkovia prispeli k formovaniu kultúrneho, náboženského a spoločenského života Slovenska. “ Zároveň pripomenul smutné udalosti, ktoré Daxnerovi zabránili byť účastníkom SNP. Na základe udania konfidentom bol totiž od mája väznený v Ilave.  

Cyril Daxner bol pred vypuknutím Povstania v kontakte s partizánskymi veliteľmi Viliamom Žingorom či Ľudovítom Kukorellim. Konca vojny sa s podlomeným zdravým dočkal v koncentračnom tábore Mauthausen a 7. júna 1945 v Bratislave zomrel na zápal pľúc. Veríme, že busta, ktorá je umiestnená neďaleko miesta posledného odpočinku jeho príbuzného Janka Jesenského prispeje uchovaniu pamiatky tohto skutočného slovenského hrdinu. 

Predseda SZPB Pavol Sečkár v mene SZPB kladie veniec k slávnostne odhalenej buste.

Jeho životný príbeh podľa predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera predstavuje príklad aj pre dnešnú dobu, pričom si položil otázku, či by bola dnešná mladá generácia schopná odložiť pohodlný život a ísť so zbraňou v ruke v ústrety nepriateľovi ako to urobil Cyril Daxner počas Malej vojny.

Slávnostnej udalosti sa zúčastnili viaceré osobnosti politického a spoločenského života, medzi inými aj poslanec NR SR Miloš Svrček, primátorka Tisovca Irena Milecová, zástupcovia cirkví, advokátskej komory a ďalší. SZPB na podujatí reprezentoval predseda Pavol Sečkár a tajomník Ústrednej rady Viliam Longauer.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.