Read Time:2 Minute, 8 Second

Braňo Ondruš

Foto – Pixabay, archív redakcie

SZPB má jedno náročné obdobie za sebou a druhé pred sebou. Pandemické obmedzenia okresali činnosť miestnych i regionálnych štruktúr a realizáciu aktivít voči mladým ľuďom takmer úplne znemožnili. A hoci vláda nám dala tak málo peňazí, ako už vyše desaťročie nie, predseda Pavol Sečkár vyzýva oblastné organizácie, aby uvoľnenie opatrení využili na organizovanie tradičných i nových podujatí s účasťou verejnosti.

Po prvý krát v tomto roku sa mohla zísť Ústredná rada Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ÚR SZPB). V hodnotení plnení zjazdových uznesení dominujú aktivity voči mladej generácii: „Zakladanie klubov mladých nejde tempom, aké by sme privítali. Čiastočne za túto situáciu môže i to, že školy prakticky rok boli v systéme dištančného vzdelávania.“ Aj aktivity komisií boli negatívne ovplyvnené pandémiou: „Prednášky, súťaže a akcie vyžadujúce osobnú účasť sa v podstate nikde nekonali, alebo iba veľmi obmedzene.“

Podujatie Deň otvorených dverí SZPB v Rimavskej Sobote sa uskutočnil spolu s prezentáciou vojenskej techniky, čo deti upútalo a poučilo metódou – škola hrou.

Oslovovať mladých

Pozitívom naopak je rozvoj internetovej komunikácie Zväzu: „Internetová stránka zlepšila podstatne svoj vizuál, je lepšie čitateľná, sú na nej linky na facebook a Bojovníka. Facebook SZPB má veľmi slušnú sledovanosť, predpokladáme, že ju sleduje mladá a stredná generácia.“

Úspechom je vydanie zborníka literárnych a výtvarných prác detí pod názvom Kytica 75 ruží k oslobodeniu a ďalších dvoch zborníkov k témam SNP, aktuálnym sociálno-ekonomickým problémom a vývoju fašizmu po roku 1945 na Slovensku, na ktoré vlani finančne prispelo ministerstvo kultúry.

Je nutné oslovovať mládež ktorá už od základnej školy často používa sociálne siete.

Aj s málom peňazí

Hoci vláda tento rok dramaticky znížila príspevok na činnosť Zväzu, schválený rozpočet umožňuje oblastným výborom realizovať najmä tradičné podujatia. ÚR SZPB rozhodla o znížení prostriedkov na administratívu, aby zostali peniaze na financovanie akcií. Osobitne dôležité je to v nadchádzajúcom období osláv výročia SNP.

Ak sa pandemická situácia nezhorší, musíme sa vrátiť aj do škôl a vôbec medzi mladých. Zväz opäť podal na ministerstvo kultúry niekoľko žiadostí o dotácie na projekty, ktoré majú najmä mladej generácii priblížiť nielen protifašistickú tradíciu, ale aj aktuálne hrozby neofašizmu, neonacizmu, či rasovej neznášanlivosti.

Hoci bez peňazí sa podujatia robia ťažko, preukážme akcieschopnosť a životaschopnosť nášho Zväzu aj v týchto podmienkach. Nech celá spoločnosť vidí, že ako jedno z najväčších združení na Slovensku plníme svoje poslanie, ktoré je aktuálne aj vyše 75 rokov po vojne.

Prednášky, besedy s priamymi účastníkmi, exkurzie, poznávacie zájazdy sú osvedčené formy získavania mládeže.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *