Read Time:1 Minute, 32 Second

Zapálenie vatry

Alžbeta Pongrácová, tajomníčka OblV SZPB

Foto – autorka

Miestny odbor Matice Slovenskej v Galante v spolupráci s tunajším Domom Matice Slovenskej už tradične zapaľuje slávnostnú Vatru zvrchovanosti. A rovnako tradične sa naša oblastná organizácia SZPB na tomto podujatí každoročne podieľa ako spoluorganizátor.

Tradícia zapaľovania Vatier zvrchovanosti trvá už 29 rokov. V átriu domu Matice slovenskej sme sa stretli v predvečer 29. výročia prijatia Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky 16. júla. Samotnému zapáleniu vatry predchádzal kultúrny program, ktorý otvorila len nedávno založená skupina detí tancujúcich ľudové tance. Deti, nad ktorými „ochrannú ruku“ drží práve MO MS v Galante, sa predstavili pásmom ľudových piesní a tancov pod názvom „Ženilo sa motovidlo“.

A potom už účastníkov podujatia zabávali, ale aj spríjemnili čas nám už známe spevácke súbory: Nádej Košúty,  Senior klub Galanta, Pustokerčanka Pusté Sady, Krojovanka Zemianske Sady,  Šúrovčanka Šúrovce. Účastníci podujatia si vypočuli v ich podaní krásne a nezabudnuteľné slovenské piesne. Aj vďaka takýmto súborom je naša slovenská pieseň stále živá, a my by sme  mali robiť všetko pre to, aby sa zachovala pre ďalšie generácie.

Vystúpenie jedného z folklórnych súborov.

Ešte pred kultúrnym programom však po štátnej hymne privítal účastníkov predseda MO MS v Galante Ľubomír Kmeť a postupne sa k nim prihovorili aj poverený riaditeľ Domu MS v Galante Peter Schvantner, prvý podpredseda MS Marek  Hanuska a predseda dozorného výboru MS Štefan Martinkovič.

Potom už prítomní predstavitelia Matice Slovenskej zapálili slávnostnú spomienkovú vatru a voľná zábava sa miešala so živými rozhovormi účastníkov, ktorí sa vari aj vďaka chutnému občerstveniu rozišli až po zotmení.

Podujatie, ktoré sa mohlo uskutočniť najmä vďaka obetavosti organizátorov a  finančnej pomoci mesta Galanta a ďalších sponzorov sme ukončili hymnickou piesňou Kto za pravdu horí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.