Read Time:1 Minute, 12 Second

Súčasťou besedy bola výstava o partizánskej brigáde Čapajev

Ľubica Tomková, riaditeľka MsKS Hanušovce nad Topľou

Helena Lipčáková, predsedníčka ZO SZPB Hanušovce nad Topľou

Foto – autorky

Fotografie partizánov brigády Čapajev z Hanušoviec a Petroviec, mapku odboja v okolí Slanských hôr, ale aj originálne medaile a vyznamenania hrdinov II. svetovej vojny. To všetko si mohli na vlastné oči pozrieť žiaci 8. ročníka ZŠ v Hanušovciach nad Topľou.

Nechýbali ani fotografie pamätníkov SNP a hrdinov boja proti fašizmu. Nešlo však len o obyčajnú výstavu. Fotografie a artefakty boli súčasťou besedy s názvom Orgován mieru, ktorú pre deti zorganizovalo 11. júna Mestské kultúrne stredisko a miestna ZO SZPB.

Žiaci sa oboznámili s históriou odboja vo Vranovskom okrese a dozvedeli sa o vypálených obciach. Zároveň sme im pripomenuli silu slovenského národa zobrazenú v poézii, próze, filme, divadle, výtvarnom umení a piesňach. Boli to práve piesne, ktoré často pomáhali partizánom prekonať najťažšie chvíle, preto si niektoré z nich žiaci spoločne zaspievali.

Okrem toho sa pochválili svojimi literárnymi dielami, ktoré mapovali zážitky mladých ľudí v protifašistickom odboji. Spolu s ich vyučujúcou Annou Hlibokou-Čurlikovou si za svoj aktívny prístup prevzali z rúk zástupcu primátora Jozefa Vargu, vedúcej školského úradu Ľubice Vargovej a autoriek článku ďakovné listy.

Usporiadateľky podujatia v závere besedy osobitne vyjadrili úctu a poďakovanie rodinným príslušníkom priameho účastníka odboja Juraja Luščáka, ktorý zahynul pri oslobodzovaní Liptovského Mikuláša.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.