Read Time:1 Minute, 3 Second

Božena Repková, predsedníčka ZO plk. Márie Pelcrovej v Martine

Martinská ZO SZPB plk. Márie Pelcrovej začala na členskej schôdzi so zberom podpisov pod petíciu za zachovanie Múzea SNP. Pohltenie múzea Vojenským historickým ústavom považujú protifašistický bojovníci za nezlučiteľné s poslaním a zmyslom existencie Múzea SNP. Majú tiež obavu, že to povedie k znižovaniu spoločenskej hodnoty Povstania.

Členská schôdza sa 22. júna konala po prvý krát po dvadsiatich mesiacoch. Jej súčasťou bolo prijatie slávnostného pomenovania našej ZO po plk. Márii Pelcrovej, ktorá bola diplomovanou ošetrovateľkou a vojnovou veteránkou. Celú svoju kariéru zasvätila vojenskému zdravotníctvu. Počas II. svetovej vojny zachránila vyše 100 ľudí a pomedzi takmer 40 vyznamenaní získala i najvyššie vyznamenanie Medzinárodného výboru Červeného kríža – striebornú medailu Florence Nightingalovej.

Nadviazali sme spoluprácu so ZO – SZPB gen. Ludvíka Slobodu z Čierneho Potoka za prítomnosti jej predsedu Jozefa Pupal a viacerým členom sme odovzdali pamätné listy pri príležitosti 76. výročia ukončenia 2. sv. vojny, i pamätné listy k životným jubileám. Tajomník ÚR SZPB Viliam Longauer informoval členov o ťaživej finančnej situácii Zväzu a tajomník OblV Josef Surman o možnosti, ako základnej organizácii pomôcť. Na schôdzi sa zúčastnila aj viceprimátorka Martina Tatiana Červeňová. O spestrenie programu sa postarali členky speváckeho súboru Lúč.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *