Read Time:4 Minute, 52 Second

Branislav Balogh

Fotky – autor

To ako si vážime historické osobnosti je vizitkou kultúrnosti národa. Velikán Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách. Pred jeho rodným domom si preto v tento deň zástupcovia vlády, samosprávy, vojenských združení a organizácii a ďalších spoločností uctili jeho 141. výročie narodenia.

Na slávnosti nechýbal ani Slovenský zväz protifašistických bojovníkov zastúpený tajomníkom Ústrednej rady SZPB Viliamom Longauerom. Nechýbali ani priami účastníci národno-oslobodzovacieho boja Branislav Tvarožek a Anna Bergerová. Slávnosť začala niekoľko minút po 14:00 s príchodom ministra vnútra Romana Mikulca a ministra obrany Jaroslava Naďa. Po úvodnom kladení vencov, pri ktorom bolo na niektorých uniformách vidno pripnuté aj odznaky Zväzu, konferenciér privítal hostí a medzi nimi osobitne aj zástupcu SZPB. Vláda SR bola zastúpená ministrom obrany Jaroslavom Naďom, ministrom vnútra Romanom Mikulcom a štátnym tajomníkom ministerstva kultúry Jaroslavom Kutašom.

Prvý príhovor predniesol minister obrany Jaroslav Naď. Vyzdvihol osobu Štefánika ako hrdého Slováka a osvieteného Európana. „Dokázal svoju veľkosť v práci nie len tu na Slovensku ale v podstate na každom kontinente a predsa sa sem vracal a srdcom bol doma tu v Košariskách. Spomenul slová ktoré jeho starému otcovi rodákovi z Krajného povedal Štefánik: Viete ja sa všade cítim dobre, no tu v Košariskách najlepšie.“ Pripomenul prevratnosť doby v ktorej vedec a generál žil: „Takmer v každom úseku svojho života prežil hlboké a komplexné dejinné udalosti.“ Následne ocenil jeho skromnosť napriek tomu, že sa mu podarili významné skutky. Záverom dodal. „Národ ktorý si neváži svoju minulosť si nezaslúži budúcnosť, no my si našu minulosť a jej hrdinov vážime. Česť mu a sláva, že sa o nás Slovákov zaslúžil a tiež o demokraciu a mier!

Zľava: poslanec Juraj Krúpa, štátny tajomník ministerstva kultúry Jaroslav Kutaš, minister vnútra Roman Mikulec, pracovník MO SR, minister obrany Jaroslav Naď.

Následne vystúpil predseda výboru NRSR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa. Začal s efektne patetickou vstupnou vetou : „Štefánik, toto prosté, dôverné meno utkvelo na nebi slávy, táto húževnatosť, ktorá sa stala dušou víťazstva vzbĺkla na nebi slávy tak, že nevyhasne nikdy viac!“ Následne vymenoval jeho funkcie, vyzdvihol jeho inteligenciu, intelekt a široký rozhľad v medzinárodnej politike. Zdôraznil, že Štefánikovi sa podarilo presadiť víziu samostatnosti republiky vďaka kontaktom a iniciatíve západoeurópskych politikov. spomenul miesta, pomenované po Štefánikovi: „Sú v štáte New York, ulice má v Kanade, Belehrade a Prahe, dokonca vo francúzskej Polynézii si ho uctili vydaním zberateľskej známky.“ V závere pripomenul, že dnešnú vážnosť nemal vždy: „Spomeňme na komunistickú moc, ktorá sa snažila jeho význam systematicky umenšovať a deformovať. Národ sa však svojho hrdina nezriekol. Jeho menom sa aj v nedávnej histórii Slovenska často zaštiťujú mnohí nehodní politici, ktorý výkon funkcie neváhajú zneužívať na svoje osobné ciele.“

Na podujatie sa prišli pozrieť aj obyvatelia Košarísk a okolitých obcí.

Posledným rečníkom bol, našim čitateľom známy kolportér povstaleckých novín, Juraj Sarvaš. „Nech sa teší celé naše Slovensko z osobnosti Milana Rastislava Štefánika.“ ,,Slovami literárneho kritika Matušku: Nie len sochy z kovu a grafitu na námestiach, ale aj sochy v nás utvárajú našu pamäť na veľké osobnosti nášho národa. Až potom budeme národ.“ Tu sa prejavila majstrova briskná myseľ, keď vrcholne nepríjemné húkanie alarmu neďalekého kostola, zhodnotil prosto: „Ozval sa nám duch Štefánika, ďakujeme Ti Milanko, za čo zožal úsmev a zaslúžený potlesk.“

Juraj Sarvaš počas príhovoru

Následne herecká legenda opísala historku z listu z 3. júla 1900 keď miestny pastor karhal Štefánika, že nešiel do Budapešti, ako mnohí slovenskí vzdelanci pred ním, ale do ateistickej Prahy. Dodal, že podľa indexu ani nemá všetky skúšky na technike splnené. Štefánik sa priznal, že chce študovať astronómiu a ísť do najväčšieho európskej hvezdárne k P. J. Janssenovi do Paríža: „Prebijem sa lebo sa prebiť chcem!“ odvetil pochybovačnému duchovnému. Prítomní sa následne preniesli do záverečných hodín jeho života. Do času, kedy sa generál po šiestich rokoch vracal na svoju dedovizeň. „Búšte srdcia utýranéZore nad Kriváňom – Daromne noc hromom rvala, blesky bila v temä: Otrokmi sme boli dosiaľ, viacej nebudeme!“ držal Štefánik v mysli majstra Rázusa a toho sa my Slováci musíme držať. „Zatiaľ v Pištekovom divadle v Prahe minister národnej obrany V. Klofáč v čase keď lietadlo Ca. 33 letelo späť do ČSR, spomína légie a menuje tri osobnosti ktoré sa pričinili o vznik samostatnej republiky. Spomína Masaryka, Beneša, Osuského, no o Štefánikovi sa nezmienil. Sme radi, že dnes už ho nikto neopomína, naopak žije v našich mysliach a srdciach.“ Prvý bratislavský župan a evanjelický biskup Samuel Zoch pred 30. tisícovým davom na generálovom pohrebe 11. mája 1919 vyhlásil: „Zabili by sme Štefánika znova keby sme hľadali radosti len v surových pôžitkoch, ktoré zabíjajú ducha. Zabili by sme Ťa, keby sme v sebaláske hľadali prospech svoj, na škodu národa“ Záverom majster zacitoval z myšlienok Štefánika, Slovák som telom aj dušou – neznám lásku polovičatú. Záverom svojho vrúcneho prívetu herec Sarvaš predniesol Modlitbu za Slovensko od Milana Rúfusa a vyzval zúčastnených, aby sa po vzore Štefánika nebáli ísť po ceste pravdy dobra a práce.

Po skončení slávnosti sa voľne diskutovalo. Na zábere Juraj Sarvaš v rozhovore s tajomníkom ÚR SZPB.

Zhromaždenie si pred rozpustením vypočulo slová povzbudenia a modlitby od generálneho duchovného ekumenickej služby OS SR Viktora Saba. Ten zároveň zagratuloval Jurajovi Sarvašovi k nedávnemu jubileu, následne sa po skončení podujatia pridali osobne mnohí prítomní. Podujatie bolo dôstojné, s pekným počasím, veríme, že aj generál M. R. Štefánik by bol spokojný a apeloval by snáď len na jednu vec. Totiž, aby sa prítomní a najmä politici otvorili pôsobeniu vzletných slov ktoré vyriekli, a riedili sa nimi v praktickom živote.

Momentka Juraj Sarvaš.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *