Read Time:21 Second

Členovia ZO SZPB v Gemerskej Polome sa 7. júna 2021 rozlúčili s doteraz najstarším členom 94-ročným Bartolomejom Spišiakom. Bol posledným priamym účastníkom odboja a SNP spomedzi nás, za čo dostal veľké množstvo vysokých štátnych i zväzových vyznamenaní. S pribúdajúcim vekom sa však prirodzene zhoršoval jeho zdravotný stav a tento mesiac sme ho odprevadili na poslednej ceste. Česť jeho  nehynúcej pamiatke!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.