Read Time:1 Minute, 6 Second

Sociálna poradňa

Na Vaše otázky odpovedá Branislav Ondruš, bývalý štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Popri dôchodku pracujem a viem, že si takto môžem zvýšiť aj penziu. Musím však najskôr skončiť terajšiu prácu? A ako mám požiadať o prepočítanie penzie, a čo k tomu musím predložiť?

Jozef, Veľký Krtíš 

Áno, najskôr musíte skončiť pracovný pomer. Čiže, ak pracujete napr. od 1. apríla do 15. júna, o zvýšenie dôchodku môžete požiadať najskôr 16. júna žiadosťou, ktorú zašlete Sociálnej poisťovni. Najlepšie je odovzdať ju v najbližšej pobočke, ak aj patríte pod inú, poisťovňa Vašu žiadosť na správne miesto doručí interne. 

Žiadosť je neformálna, čiže nie je pre ňu predpísaný žiadny formulár, stačí napísať jednoduchý list. Ústna žiadosť nestačí, musí byť písomná. V liste uvediete obdobie, v ktorom ste pracovali. Poisťovňa odporúča o žiadosti upovedomiť zamestnávateľa, aby ten načas vyplnil a zaslal príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne Evidenčný list dôchodkového poistenia, ktorý obsahuje údaje potrebné na zvýšenie dôchodku. Vy nemusíte prikladať žiadne doklady.

Ak v priebehu roka ukončíte pracovný pomer a o zvýšenie penzie nepožiadate hneď, v januári vám Sociálna poisťovňa prepočíta výšku dôchodku automaticky a zvýšenú sumu dostane v apríli aj s doplatkom za predošlé mesiace od začiatku roka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.