Read Time:2 Minute, 49 Second

Foto: Die Welt

z článku prezidenta RF Vladimira Putina v nemeckom denníku Die Welt

Pred 80 rokmi, 22. júna 1941. nacisti zaútočili na Sovietsky zväz. Začala sa Veľká vlastenecká vojna, najkrvavejšia v histórii našej krajiny. Zomreli desiatky miliónov ľudí, ekonomický potenciál a kultúrne dedičstvo utrpeli obrovské škody.

Sme hrdí na odvahu a odolnosť hrdinov Červenej armády a pracovníkov domáceho frontu, ktorí nielen bránili nezávislosť a dôstojnosť svojej vlasti, ale zachránili aj Európu a svet pred zotročením. Spomienka na hrdinov, ktorí bojovali proti nacizmu, je pre nás svätá. S vďakou spomíname na spojencov v antihitlerovskej koalícii, na účastníkov odboja, nemeckých antifašistov, ktorí priblížili spoločné víťazstvo.

Historické zmierenie s Nemcami

Národy Európy prežijúc hrôzy svetovej vojny boli schopné prekonať odcudzenie a obnoviť vzájomnú dôveru a rešpekt. Historické zmierenie nášho ľudu a Nemcov, ktorí žili na východe aj na západe moderného, zjednoteného Nemecka, zohralo pri formovaní takejto Európy kolosálnu úlohu.

Nemeckí podnikatelia sa v povojnových rokoch stali priekopníkmi spolupráce s našou krajinou. V roku 1970 ZSSR a SRN podpísali „dohodu storočia“ o dlhodobých dodávkach zemného plynu, ktorá položila základ konštruktívnej vzájomnej závislosti a stala sa spúšťačom mnohých ďalších ambicióznych projektov.

Dúfali sme, že ukončenie studenej vojny bude naším spoločným víťazstvom. Práve v tejto logike budovania Veľkej Európy zjednotenej spoločnými hodnotami a záujmami sa Rusko usilovalo rozvíjať svoje vzťahy s ostatnými Európanmi. My aj EÚ sme na tejto ceste urobili veľa, ale prevládol iný prístup založený na rozširovaní Severoatlantickej aliancie smerom na východ.

Vytvoril sa precedens nedôvery

Rast vzájomnej nedôvery sa začalo mimochodom tým, že presvedčili sovietske vedenie o tom, aby zjednotené Nemecko mohlo vstúpiť do NATO. Ponáhľali sa, aby sa rýchlo zabudlo na ich sľuby, že „to nie je namierené proti vám“ a že „sa k vám hranice bloku nepriblížia“. A vytvoril sa precedens.

Od roku 1999 nasledovalo ďalších päť vĺn rozširovania paktu, ktorý teraz zahŕňa i 14 nových členov vrátane republík bývalého ZSSR. Mnohé krajiny čelili umelej voľbe: byť s kolektívnym Západom alebo s Ruskom. V skutočnosti išlo o ultimátum. Dôsledky takejto agresívnej politiky možno vidieť na príklade ukrajinskej tragédie z roku 2014. Prečo tam USA zorganizovali protiústavný ozbrojený puč a prečo ho európske štáty podporili, čo vyvolalo rozkol samotnej Ukrajiny a odčlenenie Krymu z jej štruktúry?

Celý systém európskej bezpečnosti sa vážne zhoršil. Napätie rastie a riziká nových pretekov v zbrojení sa stáva reálnym. Prichádzame o obrovské príležitosti, ktoré nám spolupráca ponúka. O to viac je to práve teraz dôležité, keď čelíme spoločným výzvam: pandémii a jej hrozným sociálno-ekonomickým dôsledkom.

Od Atlantiku po Tichý oceán

Povojnová história potvrdzuje, že prosperita a bezpečnosť nášho kontinentu je možná len prostredníctvom spoločného úsilia všetkých krajín vrátane Ruska ako jedného z najväčších európskych štátov. Sme otvorení čestnej a konštruktívnej interakcii. Potvrdzuje to naša myšlienka vytvorenia spoločného priestoru pre spoluprácu a bezpečnosť od Atlantiku po Tichý oceán, ktorý by zahŕňal rozličné integračné formáty vrátane EÚ a Euroázijskej hospodárskej únie.

Svet sa dynamicky vyvíja a čelí novým výzvam a hrozbám. A my si nemôžeme dovoliť, aby sme sa nechali ďalej vláčiť s bremenom minulých nedorozumení, krívd, konfliktov a chýb. So záťažou, ktorá nám bráni sústrediť sa na riešenie naliehavých problémov. Sme presvedčení, že všetci musíme uznať svoje chyby a opraviť ich. Naším spoločným a nespochybniteľným cieľom je zaručiť kontinentálnu bezpečnosť bez deliacich čiar, priestor spolupráce a univerzálneho rozvoja pre prosperitu Európy a sveta ako celku.

Krátené a medzititulky redakcia Bojovník

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.