Read Time:1 Minute, 0 Second

Róbert Fajta, predseda OblV SZPB Ružomberok

V júni roku 1939 sa Ružomberok stal dejiskom neobyčajnej udalosti – vojaci spolu s občanmi mesta rozohnali gardistickú zábavu v Hrabovskej doline, vyhnali členov Hlinkovej gardy z mesta, oslavovali Československú republiku a protestovali proti spojenectvu s hitlerovským Nemeckom.

Túto udalosť si členovia SZPB pripomenuli v piatok 4. júna 2021 pri pamätnej tabuli v Hrabovskej doline v Ružomberku. Počet účastníkov vzbury bol niekoľko tisíc. Po jej potlačení bolo takmer 1400 vojakov rozohnaných do posádok po celom Slovensku, stovky ich boli odsúdených. Celú vzburu musela potlačiť pechota z Dolného Kubína a tanky z Martina.   Ružomberok sa tak už v prvých týždňoch existencie tzv. slovenského štátu stal – podobne ako v roku 1944 na začiatku SNP – jedným z najvýznamnejších miest odporu proti totalite.

Tieto búrlivé udalosti mali dlhší čas pripravovanú koncepciu, ktorá smerovala buď k pripojeniu sa k povstaniu ilegálnej vojenskej organizácie Obrana národa, alebo k masovému odchodu vojakov a ozbrojených občanov k československému vojenskému odboju v Poľsku. Členovia SZPB chceli vyjadriť nielen úctu voči hrdinstvu ružomberských vzbúrencov, ale i podporu všetkým, ktorí dokážu verejne vystúpiť proti hrozbe fašizmu ešte aj dnes.

Pamätná tabuľa osadená v Hrabovskej doline pripomína výročie Ružomberskej vzbury.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.