Read Time:1 Minute, 30 Second

Hrob bulharských partizánov na cintoríne v Hronskom Beňadiku.

Martin Krno

Foto – epocha.sk, TASS

Keď nacisti na jeseň 1939 zavreli české vysoké školy, mnohí Bulhari pokračovali v štúdiu v Bratislave, najmä na Lekárskej fakulte terajšej Komenského univerzity a Slovenskej vysokej škole technickej. Po rozbití Juhoslávie sa k nim pridali ďalší z Ľubľany, Záhrebu a Belehradu. Bratislava sa stala jedným z najväčších centier bulharských študentov v zahraničí. V školskom roku 1941/42 ich bolo až 562! Výrazná väčšina sa hlásila k ľavici, vytvorili Balgarski obštonaroden studenski sajuz (BONSS), ktorý tajne vydával časopis Antifašista a mal napojenie na ilegálne štruktúry v Sofii.

Začiatkom septembra 1944 po protifašistickom povstaní moc v Bulharsku prevzal Vlastenecký front, ktorý vypovedal vojnu Nemecku. Vo Viedni vznikla exilová neonacistická vláda Alexandra Cankova. To posilnilo pravicových študentov v Bratislave, ktorí v kolaborácii s gestapom pripravili raziu proti revolučne zmýšľajúcim konškolákom. V noci z 13. na 14. decembra odvliekli 51 antifašistov do Viedne, neskôr do koncentračných táborov v Dachau a Buchenwalde. Dvanásti sa nikdy nevrátili. Medzi nimi aj synovia bulharských záhradníkov, ktorí od 20. rokov minulého storočia pracovali na predmestiach Bratislavy.

Bulharský partizáni vstupujú do Plovdivu.

Na stranu SNP prechádzali bulharskí mládenci skôr jednotlivo alebo v menších skupinách. Viacerí z miest, kde počas letných prázdnin vykonávali študentskú prax. Spolu ich bolo vyše 50. Začiatkom roka 1945 sa v rámci Nitrianskej partizánskej brigády vytvorila čata s jadrom 13 Bulharov, ktorej velil Stojan Panov Stojanov. Ostatní boli roztratení po jednom, po dvoch v iných povstaleckých jednotkách. Napríklad v Brigáde kpt. J. Nálepku, v oddieloch Pobeda a Národný pomstiteľ, v Brigáde Jánošík, v Prvej čs. partizánskej brigáde M. R. Štefánika či v Prvej čs. partizánskej brigáde J. V. Stalina. Viacerých po vojne vyznamenali Radom SNP I. triedy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.