Read Time:2 Minute, 4 Second

Foto – Eryn Blaire

V rokoch 1967-1970 som bol pracovníkom Múzea SNP v Banskej Bystrici ako historik.
Odvtedy s ním úzko spolupracujem. Prevedenie Múzea SNP pod VHÚ v Bratislave považujem
za absolútne neuvážený, mimoriadne zlý počin, ktorý značne zmenší jeho obraz, povesť
a vplyv doma i vo svete. V každej oblasti jeho činnosti spôsobí neskutočne veľké škody.

Karol Fremal, emeritný profesor UMB Banská Bystrica

Máte moju jednoznačnú podporu. Počas celej mojej profesionálnej kariéry si vážim skvelú spoluprácu s Múzeom SNP, vďaka ktorej vzniklo mnoho zaujímavých televíznych dokumentov.

Mgr. Marta Gajdošíková, v rokoch 1998-2005 a 2007-2008 bola riaditeľkou TV-štúdia Banská Bystrica. Od novembra 2008 bola intendantkou  STV2, od r.2011 je riaditeľka programovej služby Dvojka RTVS.

Ako dlhoročný člen Vedeckej a redakčnej rady Múzea SNP v Banskej Bystrici a kultúrny historik podporujem túto petíciu a súčasného riaditeľa Stana Mičeva, ktorý spoločne so svojimi spolupracovníkmi z tohto múzea vybudoval jednu špičkovú a modernú pamäťovú inštitúciu, akceptovanú v európskych múzejných i vedeckých kruhoch. Od Ministerstva kultúry SR by som nielen v tejto veci očakával viac odbornosti a serióznosti.

Pavol Parenička, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave, uznávaný odborník v odboroch biografistika, kultúrna a literárna história, jazyková kultúra, kulturológia – kultúrne štúdie

Pro mne jako ředitele Památníku Lidice a člověka, který 23 let působil v pražském Vojenském historickém ústavu, jde o naprosto nepochopitelné rozhodnutí MK SR. Muzeum SNP v Banské Bystrici znám velice dobře a mnohokrát jsem ho navštívil a spolupracoval s ním. Je to mimořádná instituce s velkým mezinárodním renomé, která za dobu své existence odvedla obrovský kus vědecké, muzejní i vzdělávací práce. Její sbírky jsou unikátní a byly by ozdobou mnoha muzejních expozic v celém světě. Zpráva o tom, že by měla být přepodřízena VHÚ Bratislava mě naprosto šokovala…Pevně doufám, že ho bude MK SR revidovat. Nebo snad někomu vadí, že zde existuje svébytná instituce, která nese ve svém názvu Slovenské národní povstání, jeden z nejvýznamnějších okamžiků boje Slováků za svobodu a demokracii? Tomu se mi opravdu nechce věřit!

plk.gšt. v z. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA, riaditeľ Památníku Lidice

Podľa mojich životných ale i predošlých pracovných skúseností sa obávam že nezmyselným prechod Múzea SNP v Banskej Bystrici z pôsobnosti Ministerka kultúry SR do pôsobnosti Ministerstva obrany SR sa Múzeum SNP stane len bezvýznamným miestnym múzeom. Verím, že Múzeum SNP zostane ikonickým miestom Slovákov a nestane sa miestom nezmyselných dokazovaní sily, hlúposti
a arogancie predstaviteľov štátnej moci.

Plk.gšt, Ing. Vladimír Lisy, bývalý veliteľ taktického krídla letiska Sliač

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.