Read Time:36 Second

Jubilant (vľavo) s predsedom ZO SZPB Svidník M. Maguľákom.

Milan Maguľák, predseda ZO SZPB Svidník  a členovia výboru

Foto – autor

Okrúhleho Životného jubilea 70 rokov sa dožil bývalý podpredseda našej ZO Pavel Gaľ. Čas je síce neúprosný, ale spravodlivý. A zatiaľ čo mladí dospievajú a dospelí starnú, starí sa menia na studnice múdrosti a skúsenosti. Jedno múdre príslovie hovorí: „Ak chceš poznať ľudí pozri na ich prácu!“ A nášmu oslávencovi skutočne patrí za jeho pomoc a podporu, za skvelé plnenie úloh, za dobrú spoluprácu pri zabezpečovaní spoločenských podujatí, na ktorých sa zúčastňoval veľká vďaka. Dobre vykonaná práca prináša dobrý a hrejivý pocit a Pavel Gaľ ho určite v tejto chvíli má.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.