Read Time:1 Minute, 21 Second

Zo zasadania predsedníctva ÚR SZPB

Ján Rohár, Braňo Ondruš

Foto – autor

Predsedníctvo SZPB 23. júna odsúhlasilo list premiérovi Eduardovi Hegerovi. Predseda Pavol Sečkár v ňom žiada o finančnú podporu viacerých aktivít Zväzu, vrátane činnosti klubov mladých. Tento krok, ktorý nemá obdoby vyplýva z dramatického zníženia štátneho príspevku na činnosť SZPB. Zníženie na takmer polovicu oproti vlaňajšku nedokážu kompenzovať ani škrty v odmeňovaní pracovníkov na ústredí a v regiónoch.

Predsedníctvo schválilo upravený rozpočet, ale bez dodatočných zdrojov sú ohrozené viaceré tradičné činnosti Zväzu. P. Sečkár v liste premiérovi pripomína, že pôsobenie SZPB definuje zákon č. 487/2013 Z. z. o protifašistickom odboji a tieto úlohy nie je možné plniť bez adekvátneho finančného zabezpečenia. Napokon, zmyslom prijatia tohto zákona v r. 2013 nebolo niekomu sa zapáčiť, ale vytvoriť vhodné a trvalé prostredie na udržateľnosť aktivít SZPB proti neofašizmu, neonacizmu, neoľudáctvu či šovinizmu a udržiavať tradíciu boja za národné oslobodenie, ktorý vyvrcholil Slovenským národným povstaním.

Napriek tomu predsedníctvo schválilo zoznam viacerých regionálnych i nadregionálnych podujatí, ktoré sa vďaka uvoľneniu epidemiologických obmedzení v lete môžu uskutočniť. Nebude medzi nimi chýbať ani tradičné stretnutie generácií na Kališti, ktoré sa uskutoční 14. augusta.

Podpredseda ÚR SZPB Igor Čombor predsedníctvu oznámil rezignáciu na túto funkciu. V písomnom vysvetlení uviedol, že „enormný nápor pracovných povinností a komplikácií, ktoré prinieslo obdobie vynútených protipandemických opatrení“ mu „neumožňuje túto mimoriadne čestnú funkciu vykonávať tak, aby môj prínos bol pre organizáciu plnohodnotným.“ I. Čombor chce napriek chybe, keď ako primátor Ružomberka odovzdal mestskú cenu ľudáckemu historikovi Františkovi Vnukovi, naďalej Zväzu aktívne pomáhať, čo členovia predsedníctva ocenili.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.