Read Time:3 Minute, 16 Second

Branislav Balogh

Foto – Bulharské veľvyslanectvo v SR, Martin Krno

Hoci Bulharsko bolo spojencom nacistického Nemecka, národ prejavoval odpor voči hitlerovej politike. Doma, ale aj ďaleko od domova, kde nešlo o oslobodenie vlasti od nacistických prisluhovačov, ale slobodu bratských slovanských národov. Pri príležitosti bulharského štátneho sviatku 2. 6. sa v Bratislave uskutočnilo pietne podujatie, na ktorom si účastníci uctili pamiatku Bulharov, ktorí sa zúčastnili na bojoch v Slovenskom národnom povstaní. A Bojovník položil niekoľko otázok novému veľvyslancovi Bulharskej republiky v SR Vassilovi Petkovi.

Stretávame sa v Deň Christa Boteva. Bol revolucionárom, národným buditeľom, básnikom, publicistom. Ktorý prvok jeho osobnosti by ste zvýraznili?

Osobnosť Christa Boteva, je veľká a neopakovateľná. Jeho hrdinský čina pripravenosť prinášať obete v mene slobody vlasti sú príznačnými pre Bulharsko a náš národný duch. Spája v sebe revolucionára, básnika, buditeľa a publicistu. Práve to robí Boteva neopakovateľným. Sila jeho poézie je neskutočná a ja sa teším, že je preložená aj do slovenského jazyka. Nie náhodou si je možné práve jeho verše prečítať na nádhernom pomníku na nábreží Dunaja v Bratislave.

V čom spočíva jeho odkaz pre dnešnú generáciu, žijúcu v slobodnej Európe?

Európa je 76 rokov oslobodená od hnedého moru. Ale lekcie histórie sa nesmú zabúdať. Som presvedčený, že Botevovo posolstvo vyzýva súčasnú generáciu, aby strážila mier a pamätala, že dosiahnutie najväčšieho blaha – slobody – nie je danosť. Musíme za ňu bojovať a ak to bude potrebné, musíme byť pripravení obetovať sa.

Veľvyslanec V. Petkov obklopený školákmi z Bulharskej základnej školy a gymnázia Christa Boteva v Bratislave.

Do SNP sa zapojila aj skupina bulharských partizánov.  Čo podľa Vás rozhodlo o tom, že sa Bulhari, ako cudzí štátni príslušníci, zapojili do protifašistického boja u nás?

Bulharsko a náš národ vždy prechovávali veľmi vrelé a priateľské city k bratskému národu Slovenska, ktorého osud nám nie je ľahostajný. Bulhari, ktorí sa zúčastnili Slovenského národného povstania boli presvedčení a verili, že sa zapojili do boja za slobodu bratského národa. V ňom obetovali svoj život. Ale ticho nezostali ani doma. Žiarivým príkladom protifašistických snáh bulharského národa je jeden čin, výnimočný a bezprecedentný svojou silou a hrdinstvom. Hoci Bulharské cárstvo bolo časťou Osi Rím-Berlín-Tokio, celá bulharská spoločnosť povstala na ochranu svojich Židov. Tieto príklady poukazujú na hlboký humanizmus môjho národa. Pociťujem hlboký cit hrdosti a vďačnosti ku všetkým týmto hrdinom.

Pietny akt 2. 6. 2021.

Ako ovplyvnila aktívna účasť Bulharov v SNP vzťahy medzi našimi krajinami?

Musím zdôrazniť, že naše krajiny spájajú hlboké historické a kultúrne korene, siahajúce ďaleko do minulosti. Ich počiatky tkvejú vo veľkom diele svätých bratov apoštolov Cyrila a Metoda na týchto územiach. Po ukončení ich Veľkomoravskej misie,  žiaci svätých bratov uchovali ich vzdelanosť a pokračovali v ich svätom diele. Srdečne boli prijatí aj v Bulharsku a naši stredovekí vládcovia im vytvorili podmienky na pokračovanie ich diela. Jedným z dôsledkov bol vznik nového písma pomenovaného po svätom Cyrilovi – cyrilika. Tá sa následne rozšírila aj medzi ďalšie slovanské národy. Neskôr sa Slováci aktívne zúčastnili na budovaní mladého Bulharska. Bolo to po jeho oslobodení v r. 1878 z Osmanského jarma. Účasť Bulharov v SNP bola prirodzeným pokračovaním tejto spolupráce.

Akým spôsobom sa mladej generácii sprostredkúva pamäť a odkaz II. svetovej vojny v Bulharsku?

Súčasným generáciám, nielenv Bulharsku, treba odovzdávať zasvätené lekcie z druhej svetovej vojny. Chyby histórie si musíme pamätať a všetci si z nich musíme zobrať ponaučenie, aby sa už nikdy viac neopakovali. V tom zohráva veľkú rolu vzdelanie, žurnalistika a publicistika, kinematografia a celkovo umenie ako také, aby sa stvárnila hlboká tragédia tej doby. Za každú jednu vojnu, nezávisle od jej cieľov sa platí najvyššou cenou – ľudskými životmi. Mladí Bulhari vyrastajú s týmito lekciami a dobre pamätajú na svoju minulosť.

J. E. Vassil Petkov pri odovzdávaní poverovacích listín do rúk prezidentky Zuzany Čaputovej 27. 4. 2021.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.