Read Time:1 Minute, 24 Second

Účastníkov spomienkovej slávnosti viedol prinátor Jozef Božik, tretí zľava.

Jozef Mravík, predseda ZO SZPB v Partizánskom

Foto – autor

Uplynulý mesiac bol plný prejavov úcty a vďaky našim osloboditeľom a spomienok na našich dedov i otcov, ktorí sa pričinili k porážke agresora a záchrane Slovákov. V Partizánskom sme mali komornú spomienkovú oslavu 7. mája. K pomníku SNP sa prišiel pokloniť primátor mesta spolu s poslancami a členovia našej ZO. Vence sme položili aj pri ďalších štyroch pomníkoch známym a neznámym bojovníkom.

Baťovany boli známe partizánskym hnutím. Najťažšie boje na území Baťovian boli zaznamenané od 3. do 9. septembra. K partizánom sa pridávali zbehovia zo slovenskej armády (Rudolf Jašík, Jozef Kmeť, Richard Bosák), utečenci z fašistických táborov, príslušníci Červenej armády (Ivan Časnyk, Nikolaj Putrenko) a ďalší. V máji 1944 prevzal vedenie partizánskeho oddielu dôstojník ČA Pavel Baranov, ktorý utiekol z koncentračného tábora. Podľa neho prijala skupina aj krycie meno „Pavel“.

Útoky okupantov sa zo začiatku darilo úspešne odrážať. Fašisti síce utrpeli veľké straty, v bojoch však padlo aj 147 povstalcov. Pri jednom z nich zahynul aj organizátor celého protifašistického hnutia na Ponitrí Albín Grznár. Baťovany boli oslobodené  2. apríla 1945. Deviateho februára 1949 dostali meno Partizánske a stali sa najmladším mestom na Slovensku.

Aj 76 rokov po oslobodení sú medzi nami politici, ktorí prekrúcajú dejiny, históriu, znevažujú odkaz SNP a nedokážu s úctou skloniť hlavy pred hrdinami II. svetovej vojny. Nedovoľme prekrúcať dejiny. Inak nám hrozí návrat násilia, terorizmu, rasovej neznášanlivosti a fašizmu. Vážme si, že vďaka hrdinom žijeme v mieri. Našou úlohou je rozšíriť rady členov SZPB, aby sme spoločne pokračovali v odkazoch, ktoré vydobyli naši predkovia, bojovníci, hrdinovia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.