Read Time:1 Minute, 20 Second

Miroslav Gešper, člen Výboru Matice Slovenskej

Foto – autor

Ukrajinskí fašistickí prisluhovači, zvaní Banderovci, sa po oznámení nemeckej kapitulácie v máji 1945 chceli presunúť cez územie vtedajšieho Československa do západnej Európy dúfajúc, že sa im podarí rozpútať ďalšiu vojnu medzi západom a Sovietskym zväzom. Pri presune nešetrili ani civilné obyvateľstvo, spomedzi ktorého sa zamerali najmä na Židov a komunistov.

Svedčia o tom masakre v obciach na východnom Slovensku, napríklad v Kolbasove, Uliči, Ubli, Novej Sedlici, či v Brusnici. Z týchto vážnych dôvodov boli na jar roku 1948 vytvorené ozbrojené zložky ZNB, ktorých úlohou bolo týchto Ukrajincov dolapiť a zneškodniť. Pri jednej takejto akcii, v lesoch pri obci Veľká Lodina, padli dvaja členovia ZNB: strážmajstri Emil Polák a Jozef Prokeš. Na ich počesť bol v obci postavený pamätník.

Každoročne sa tu konajú pietne spomienkové podujatia a nebolo tomu inak ani tento rok. Slávnosť zorganizoval Klub Českého pohraničí v spolupráci so SZPB a Maticou slovenskou. V úvode si prítomní zaspievali slovesnú a českú hymnu. Člen Ústrednej rady SZPB Ján Uhrík v krátkosti ozrejmil situáciu, ktorá predchádzala tejto udalosti. Zväz reprezentovala aj oblastná predsedníčka v Košiciach Monika Gergeľová, zástupcovia ZO SZPB Vranov nad Topľou 1, Stropkova, Svidníka, Gelnice, Prešova, Košíc, Petroviec a iní významní hostia.

Pietny akt kladenia vencov a čestnú stráž pri pamätníku zabezpečil Hencovský oddiel Gvardija z MO MS Hencovce pod vedením Jany Gešperovej podľa vojenských štandardov. Na počesť zastrelených policajtov zaznela aj čestná salva. Podujatie sa stalo príkladom napĺňania memoranda medzi SZPB, KČP a Maticou slovenskou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.