Read Time:51 Second

Jozef Havel, predseda OblV SZPB Nitra

V minulých dňoch členov nitrianskej oblastnej organizácie SZPB a najmä nitrianských ZO SZPB zarmútila správa, že nás po krátkej ťažkej chorobe navždy opustila pani inžinierka Eva Antalíková. Narodila sa 17.8.1949.  Po ukončení štúdia na základnej škole a gymnázia absolvovala štúdium na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre.  Po materskej dovolenej dlhé roky pracovala na Rektoráte VŠP Nitra, kde sa aktívne zapájala do spoločenského života. Začiatkom 90-tich rokov minulého storočia, pod vplyvom svojho otca- partizána brigády Jána Žišku v čase SNP, vstúpila do nášho Zväzu a bola zvolená za členku výboru ZO Nitra-Zobor. Po smrti profesora Michala Sotáka  13.2.2018 bola zvolená za  predsedníčku tejto základnej organizácie a kooptovaná za členku Oblastného výboru SZPB v Nitre.  Na oblastnej konferencii SZPB dňa 21.2.2019 bola zvolená za členku Oblastnej revíznej komisie a jej predsedníčkou.  Za svoju prácu v prospech SZPB bola niekoľko krát ocenená. Budeme si ju pamätať ako obetavú a zásadovú členku a funkcionárku SZPB. Česť jej pamiatke,

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.