Read Time:1 Minute, 48 Second

Marián Lukáč, tajomník OblV SZPB Michalovce

      Pri príležitosti 76. výročia Víťazstva nad fašizmom a ukončenia II. svetovej vojny v Európe, odbojári  Oblastnej organizácie Michalovce si dňa 7.mája 2021 pripomenuli porážku fašistického Nemecka  položením vencov k pamätníkom padlých vojakov ČA našich osloboditeľov na cintoríne pod Hrádkom v Michalovciach kde je pochovaných 17 836 vojakov ČA, ktorí padli pri oslobodzovaní Východného Slovenska, ďalej pri pamätníku padlých 283 vojakov ČA v Mestskom parku v Sobranciach, ktorí padli pri oslobodzovaní mesta  23. novembra 1944 a pri pamätníku kruto umučených a zavraždených 6 výsadkárov ČA a jednej ruskej partizánky v areáli Pokoja a mieru v lese v Remetských Hámroch.

Pamätník v Michalovciach

V MI a SO to boli také tiché spomienky bez príhovoru organizátorov  prednostov okresných úradov, bez hymien len tak, pripadalo nám ,“ aby sa nepovedalo“. Spomeniem akurát dve vety prednostu OÚ SO , že sme sa tu zišli „pri ukončení II. svetovej vojny“. Pri tom nám chýbalo vysvetlenie, lebo vojna skončila až 2.septembra 1945 kapituláciou Japonska. Normálne a slušné kladenie sme predsa len ten slávny deň zažili až pri kladení vencov k pamätníku v Remetských Hámroch pri vlajkosláve a hymnách SR a RF. Toto nám pripadalo, že aj to bolo skutočne úprimné , bez nejakých proti ruských nálad ako je teraz móda z úst našej vlády, ale aj prezidentky SR. Krátkymi príhovormi organizátora osláv starostu obce Remetské Hámre a predsedu OblV SZPB Michalovce bolo zavŕšením osláv 8.mája. Prekvapilo nás, že bola zahraná aj hymna ČR s doslovom  k tomu povedané slovami starostu Mareka Kondžuru, že  oslobodenie a ukončenie II.SV na našom území vtedajšieho ČSR bolo spoločne s českými vojakmi I. armádneho zboru v ZSSR pod velením arm. gen. Ludvíka Svobodu. 

Musíme uznať aj to, že hoci  minister MO SR je nie naklonený na stranu osloboditeľov vojakov ČA poďakovanie patrí vojakom 22. mechanizovaného práporu z Michaloviec, ktorí prišli ako čestná stráž ku všetkým spomínaných pamätníkom. Veríme, že ďalšie výročia dejinných udalosti našej vlasti budú už normálne, bez pandemických obmedzení a so slušným a úctivým prístupom k týmto pietnym aktom, veríme, že 77.výročie SNP a Karpatsko-duklianskej operácie bude v duchu  pokoja a vlastenectva a za účasti hlavne občanov Slovenského národa.

Čestná stráž.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.