Read Time:2 Minute, 24 Second

Starosta obce Ing. Pavel Bendík a predseda SZPB Hrušov Pavol Mišt pri kladení venca.

Alžbeta Bendíková, členka SZPB Hrušov

Foto – autorka

Členovia miestneho spolku ZO SZPB v Hrušove (okres Veľký Krtíš) si tento rok pripomenuli 75. výročie jeho  existencie. 1. apríla v roku 1946 bola v obci založená priamymi účastníkmi protifašistického odboja počas druhej svetovej vojny organizácia SĽUB – Sväz ľudových protifašistických bojovníkov.

Neskôr bola organizácia premenovaná na SZPB, ako je tomu i dodnes. O obci sa od tohto obdobia hovorí ako o obci partizánskej, a to zaslúžene. 104 otcov, mužov a mládencov narukovalo a bojovalo v partizánskych jednotkách. Siedmi z nich sa, žiaľ, do svojich domovov nikdy nevrátili.

Miestny spolok má momentálne 35 členov, väčšinou sú to deti, vnuci a pravnuci priamych účastníkov odboja. V roku 2012 zomrel Jozef Bendík a o rok nato Anton Legát, ktorí boli poslednými žijúcimi účastníkmi odboja. Každoročne sa pri pamätníku, venovanému padlým hrdinom SNP, stretávajú členovia SZPB Hrušov, ako aj predstavitelia miestnej obecnej samosprávy, rodinní príslušníci partizánov, občania obce. Krátkym príhovorom predsedu SZPB Hrušov Pavla Mišta, starostu obce Hrušov Ing. Pavla Bendíka, básňami a piesňami s vojenskou tematikou členovia ale i žiaci miestnej základnej školy uctievajú 8. máj a 29. august.

Tohtoročná pietna spomienka ukončenia druhej svetovej vojny v rámci platných protiepidemiologických opatrení.

V roku 2018 bol pri príležitosti stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny postavený pamätník s menami obetí, ktoré zahynuli počas prvej i druhej svetovej vojny. Na pamätníku sa nachádzajú mená obetí ale i presná lokalita obce, z kadiaľ obeť pochádzala, pre spresnenie o koho ide.

Spolok sa angažuje v rámci brigádnickej činnosti, skrášľuje okolie pamätníkov, udržiava a stará sa o hrob ruského vojaka Nikolajeva Baškira, ktorý zomrel pri oslobodzovaní obce. Po oslavách býva menšie posedenie pre členov, koncom kalendárneho roka sa členovia stretávajú na výročnej členskej schôdzi. Práca so žiakmi ohľadom vojnovej tematiky, ozrejmenie a vysvetlenie vtedajších ale i dnešných prevládajúcich politických a rasových názorov a ideí, je veľmi dôležitá. Preto spolok v najbližšej dobe, po uvoľnení opatrení, chce spolupracovať s miestnou základnou školou a priblížiť im vtedajšiu situáciu, boje v partizánskych jednotkách, život vo vojne, i po nej.

Neskutočne dôležité je ďakovať za mier a pokoj na zemi, ctiť si rodičov, starých a prastarých rodičov, ktorí sa podieľali na ochrane a oslobodzovaní našej republiky. Je potrebné už u detí vytvárať a budovať pocit vďačnosti. Ďakujem môjmu prastarému otcovi, Jozefovi Bendíkovi in memoriam, priamemu účastníkovi partizánskeho odboja za to, že spolu i s mojimi starými rodičmi a rodičmi vo mne vytvorili pocit vďačnosti a viedli ma od malička k oslave mieru.

Pamätná tabuľa vytvorená pri príležitosti stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.