Read Time:1 Minute, 15 Second

Ján Martinko, predseda OblV SZPB Liptovský Mikuláš

     V predvečer Dňa víťazstva nad fašizmom sa v Liptovskom Mikuláši 7. mája 2021 konal pietny akt kladenia vencov na Námestí osloboditeľov pri pamätníku Červenej armády a pamätníku občanov mesta, účastníkov protifašistického odboja. Organizátorom podujatia bol Mestský úrad so spoluorganizátormi, ktorými boli Oblastný výbor a Základná organizácia SZPB v Liptovskom Mikuláši.

Po krátkom preslove primátora Jána Blcháča, poslanca NRSR delegácie položili vence k obom pamätníkom, aby tak vyjadrili vďaku vojakom Červenej armády za oslobodenie spod nacistickej nadvlády. Pietneho aktu sa zúčastnila i delegácia  SZPB na čele s jeho predsedom P. Sečkárom. Na záver prebehla milá udalosť, keď P. Sečkár udelil prítomnému veteránovi 1.čsaz v ZSSR generálmajorovi v. v. Jánovi Iľanovskému Pozdravný list ÚR SZPB pri príležitosti jeho 99. narodenín.

    Následným miestom konania pietneho aktu sa stala Národná kultúrna pamiatka Háj-Nicovô, kde na vojenskom cintoríne odpočívajú padlí príslušníci 1. čsaz v ZSSR. Prítomní vzdali hold  osloboditeľom položením vencov. Delegácia ÚR SZPB  položila kyticu i pri hrobe armádneho generála Martina Dzúra. rodáka z Ploštína, dnes mestskej časti Liptovského Mikuláša. Na Háji-Nicovô mali účastníci spomienkového stretnutia možnosť vidieť priebeh prác pri rekonštrukcii vojenského cintorína, ktorej časť by mala byť dokončená k 77. výročiu SNP. Na oboch miestach si uctila pamiatku našich osloboditeľov i Krajská delegácia strany Hlas-SD. Po skončení pietneho aktu primátor mesta pozval prítomných na prehliadku expozície audiovizuálneho programu o oslobodení nášho mesta pred 76. rokmi v Múzeu Janka Kráľa.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.