Read Time:36 Second

Jana Neupauerová, asistentka primátora Spišskej Belej

Ani v tomto roku sa nekonali burácajúce oslavy, pretože pandémia nám to nedovolila. Aj tak sme však nezabudli hlboko sa pokloniť tým, ktorí sa zaslúžili o víťazstvo – tým, ktorí položili životy v krutom boji za slobodu, ale aj tým, ktorí prežili, priniesli a zachovali odkaz mieru, lásky a spravodlivosti do súčasnosti.

Primátor Jozef Kuna s predsedníčkou ZO SZPB Danielou Linekovou položili kyticu najskôr k pamätnej tabuli pri mestskom úrade. Potom aj s ďalšími účastníkmi položili smútočný veniec k soche partizána v parku pri evanjelickom kostole. Chvíľkou ticha a sklonením hlavy si pripomenuli „víťazstvo pre všetkých“, ktoré dnes v celej Európe slávime ako Deň víťazstva. Bol to deň oslobodenia pre všetkých.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.