Read Time:1 Minute, 15 Second

L. Klučková – predsedníčka ZO SZPB Dunajská Streda

Foto – autorka

Európa si pripomenula v týchto dňoch 76. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. V hlavnom veliteľstve sovietskych vojsk v nemeckom Karlshorste, predmestí Berlína, podpísali 8. mája 1945 dokument o bezpodmienečnej kapitulácii hitlerovského Nemecka. Druhá svetová vojna sa tak v Európe oficiálne skončila. Bola najväčším ozbrojeným konfliktom v našich dejinách a zomrelo v nej odhadom 50 až 60 miliónov ľudí.  V Dunajskej Strede 31. marca 1945 opustili mesto posledné nemecké vojská a 1.apríla bolo mesto oslobodené vojskami  II. ukrajinskej armády. Pomník  v strede mesta nesie v sebe odkaz padlým hrdinom vojny a pripomína zachovávať pamiatku tých, ktorí položili svoje životy za oslobodenie Slovenska v 2. svetovej vojne. Pandémia COVID -19 bola príčinou , že tradičné oslavy oslobodenia na mnohých miestach Slovenska sa uskutočnili bez účasti verejnosti a tak tomu bolo aj v Dunajskej Strede.

Večná sláva hrdinom padlým v boji proti fašizmu

V komornej atmosfére slávnostnej pripomienky 76. výročia víťazstva nad fašizmom v piatok 7. mája pri  Pamätníku oslobodenia položil veniec kvetov v mene všetkých obyvateľov mesta primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájos. Následne členovia MO Matice slovenskej a ZO Slovenského zväzu protifašistického odboja kyticou kvetov si uctili pamiatku osloboditeľov, ich hrdinstvo a odvahu. Hymnou Slovenskej republiky  sa spomienková slávnosť ukončila.

Pri pomníkoch padlých za našu slobodu si uvedomujeme nielen našu vďačnosť ale aj zodpovednosť voči mladej generácii, pretože pamiatku na obete bojov 2. svetovej vojny by si mali pamätať a mať v úcte všetky generácie.

       

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.