Read Time:50 Second

Ján Kašica, tajomník OblV SZPB Zvolen

Aj po 76 rokoch si musíme pripomínať míľniky, ktoré výrazne ovplyvnili náš život a vývoj v spoločnosti. K tým, na ktoré nesmieme zabudnúť a ich posolstvo musíme odovzdávať nastupujúcim generáciám patrí Deň víťazstva nad fašizmom a nacizmom.

Preto naša oblastná organizácia SZPB v spolupráci s okresným úradom 7. mája vzdala úctu našim osloboditeľom na cintoríne padlých Červenoarmejcov a cintoríne padlých vojakov Rumunskej kráľovskej armády. Napriek zložitej situácii sa na pietnom akte zúčastnil aj predseda SZPB Pavol  Sečkárom a prednostka okresného úradu Martina Mészáros Bariaková. V krátkych vystúpeniach našli spoločného menovateľa: aby sme nezabudli, kto nás oslobodil a aby sa história nezopakovala.

Náš zväz je nositeľom odkazu druhej svetovej vojny, SNP, pokračovateľom priamych účastníkov odboja a v súčasnosti  združuje antifašistické sily v SR. Len spoluprácou a podporou štátnych elít s naším Zväzom budeme môcť účinne čeliť neofašizmu.

Predseda OblV Zvolen Miroslav Náhlik a tajomník Oblv SZPB Zvolen Ján Kašica.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.