Read Time:1 Minute, 50 Second

Predstavitelia Obl.V SZPB na čele presedom Artemom Feckom

Vasiľ Hudák, Bardejov

Foto – Ján Paľa

Aj v Bardejove sme si pripomenuli 76. výročie oslobodenia našej vlasti a ukončenia II. sv. vojny. Medzi obeťami boli aj tisíce našich rodákov: z okresu Bardejov počas padlo 200 občanov a 3000 sa nevrátilo z koncentračných táborov. A nevyčísliteľné sú aj psychické utrpenia pozostalých a obrovské materiálne škody, ktoré boli spôsobené nezmyselnou vojnou, rozpútanou nemeckým nacizmom.                              .

S odhodlaním , že hrdinstvo bojovníkov nesmie zostať zabudnuté a s vedomím, komu vďačíme za ťažko vybojovanú slobodu sa zišli v komornom zastúpení a s dodržaním epidemiologických opatrení zástupcovia štátnej správy a samosprávy i Oblastného výboru SZPB pri Pamätníku vďaky na námestí SNP, aby položením kvetov a minútou ticha  vzdali hold a úctu účastníkom boja za slobodu. Obdobne si kyticou kvetov uctili pamiatku židovských spoluobčanov v areáli Pamätníka holokaustu, ktorých smrť zavinila zvrátená rasistická ideológia nacistov.

Zástupcovia Mesta Bardejov na čele s primátorom Borisom Hanuščákom.

Pripomenuli sme si mená našich príslušníkov I. čsl. armádneho zboru, partizánov a odbojárov: Peter Babej, Andrej Sviantek, Vojtech Plachta, pplk. Mikuláš  Reviľák, pplk Michal Karpatský, pplk Eliáš Soroka, Andrej Nicák, Ján Nicák,  Michal Purdeš, Fedor Perdeš, Ján Tančín, Ján Demko,  Ján Grešš, Mikuláš Hanuščák, František Hažir,  Jozef Marcinek, Anna Holováčová, Mária Ždiňaková, MUDr. František Radáč, MUDr. Dušan Čajka a mnohí ďalší.  Žiada sa ešte spomenúť na nášho posledného –  najdlhšie žijúceho odbojára Alojza Fuňáka, ktorý nás navždy opustil v roku 2019 a v tomto roku by sa bol  dožil 100 rokov.

Je na nás, aby sme ich posolstvo vštepovali mladej generácii a postavili sa proti úsiliu vymazať z dejín, kto nás oslobodil, zneuctiť pamätníky a pamiatku hrdinov. Nech nám pamätné miesta, pomníky, pamätníky a cintoríny neustále  pripomínajú hrôzy II. svetovej vojny.

Pamätník vďaky na námesti SNP v Bardejove
Zástupcovia Mesta Bardejov na čele s primátorom mesta Borisom Hanuščákom.
Celkový pohľad na účastníkov kladenia vencov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.