Read Time:1 Minute, 2 Second

Rozhodnutie bolo vykonané po zrelej úvahe na základe intenzívnej komunikácie medzi oboma ministrami s prihliadnutím na skúsenosti zo zahraničia. Účinnosť sa po zmene zákona predpokladá od začiatku roka 2022.

Poslanie a ani ciele Múzea SNP sa nebudú meniť. Je potrebné zdôrazniť, že aj v podpísanom Memorande o spolupráci medzi ministerstvom kultúry a ministerstvom obrany je explicitne uvedené, že sa obe strany zaväzujú vytvoriť čo najlepšie prostredie pre zvýšenie kvality plnenia úloh jednotlivých subjektov s cieľom podpory zachovania hmotných a nehmotných pamiatok, dokumentujúcich bohatú vojenskú minulosť Slovenska, protifašistický odboj, povojnové súdne procesy, rehabilitácie povstalcov, ako aj súčasné prejavy neofašizmu, rasovej neznášanlivosti a intolerancie. Vysoká profesionálna úroveň Vojenského historického ústavu, ktorý je členom mnohých medzinárodných organizácií, je garantom, že toto poslanie a ciele budú zachované.

Presný postup presunu Múzea SNP pod rezort obrany bude pripravovaný na základe diskusií na túto tému s odborníkmi v rámci rezortov a poradných orgánov. Privítame ale aj podnety širšej odbornej verejnosti pri tomto procese.

Pod ministerstvom kultúry zostane Digitalizačné centrum Múzea SNP. Rezort kultúry spravuje Múzeum holokaustu v Seredi, je preto logické, že Slovenská národná expozícia v štátnom múzeu Auschwitz – Birkenau v Poľsku  s rovnakým zameraním ostáva tiež pod ministerstvom kultúry.

Digitalizačné centrum plánuje MK SR využívať aj pre svoje ďalšie zriaďované inštitúcie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.