Read Time:2 Minute, 51 Second

Múzeum SNP široko presahuje vojenskú históriu Povstania

Braňo Ondruš

Foto – autor

Ministerka Milanová tvrdí, že nezmyselnému rozhodnutiu a podriadení Múzea SNP Vojenskému historickému ústavu „predchádzala intenzívna diskusia medzi nami ministerstvami.“ Minister Naď hovorí dokonca o „mesiacoch prípravy“. Je podivuhodné, o čom „ministerstvá“ diskutovali, ak ignorujú priepastné rozdiely v pôsobnosti, charaktere, témach výskumu a poslaní medzi Múzeom SNP a VHÚ.

Milanová a Naď o budúcnosti Múzea SNP nehanebne klamú. MK SR tvrdí, že „poslanie a ani ciele Múzea SNP sa nebudú meniť.” Naď zasa, že “urobíme všetko, aby sa spoločný potenciál využil v prospech rozvoja vojenskej historickej vedy, vojenského múzejníctva a archívnictva na Slovensku.“

Múzeum stratí postavenie…

Lenže jedno vylučuje druhé. Buď zostane Múzeum SNP nezávislou inštitúciou zameranou na celé, teda nielen vojenské dejiny rokov 1939 – 1945 (a dokonca aj po nich), alebo bude podriadené záujmom výlučne „vojenskej historickej vedy, vojenského múzejníctva a archívnictva“. Obidva deklarované zámery sa súčasne realizovať nedajú.

Z doterajšieho vývoja je zrejmé, kto bude ťahať za kratší koniec. Teoreticky – hoci úplne nelogicky a neprirodzene – by doterajší charakter Múzea SNP nemusel byť ohrozený, ak by ho MO SR prebralo ako celok a ponechal jej postavenie nezávislej samostatnej inštitúcie s vlastnou právnou subjektivitou u v rámci rezortu obrany. Takto by naozaj zostalo v postavení, aké má dnes v rezorte kultúry.

Lenže rozhodnutie hovorí o podriadení Múzea SNP Vojenskému historickému ústavu. VHÚ dokonca nebude múzeum riadiť ako svoju podriadenú inštitúciu, ono sa priamo stane jeho súčasťou. Presne takto sú dnes závislou súčasťou VHÚ múzeá v Piešťanoch a vo Svidníku.

… a stane sa len pobočkou

Vlaste ani nie múzeá. „Spoločne s Vojenským historickým múzeom s pobočkami vo Svidníku a Piešťanoch vytvoria logický trojuholník,“ napísal minister Naď. Takže žiadne Múzeum SNP, celonárodná inštitúcia, ale obyčajná „pobočka“ – takto zadefinoval minister Naď svoje plány o budúcnosti Múzea SNP. On sa vlastne jeho likvidáciou vôbec netají.

Preto historik a univerzitný pedagóg Eduard Nižňanský varuje, že po tejto zmene bude Múzeum SNP iba „jedným z vojenských múzeí“ a pýta sa, prečo by mali politici chodiť oslavovať SNP do Banskej Bystrice. Po premene Múzea SNP na „pobočku“ VHÚ sa teda oslavy Povstania pokojne môžu konať v Piešťanoch, vo Svidníku, v Bratislave – tam všade totiž pôsobí VHÚ so svojimi „pobočkami“.

Plán: zánik Múzea SNP

Minister Naď sa zadúša, že tvrdenia o prepúšťaní nie sú pravdivé, ale pritom jeho cieľom, aby „vojenskí historici mohli užšie spolupracovať, nebude prichádzať k triešteniu zdrojov“. Lenže v Múzeu SNP vojenskí historici nepracujú, takže tých civilných musí najskôr povyhadzovať a prijať vojenských. Aby teda mohli spolupracovať s tými, ktorí sú vo VHÚ.

Navyše riadenie „zdrojov“ už teraz bude výlučne rezortnou záležitosťou, dokonca záležitosťou šéfa VHÚ, takže presun činností a ľudí z Bystrice do Bratislavy, aby nedochádzalo „k triešteniu zdrojov“, bude len otázkou obyčajnej organizačnej zmeny. Jasné, že lietadlá z Piešťan a tanky zo Svidníka a Dukly do Bratislavy nikto presúvať nebude. Ale zjednotenie spisov a ľudí do jednej budovy… Aby sa ušetrilo…

Ministerka Milanová a (alebo) minister Naď o zámeroch s Múzeom SNP celkom určite a dokázateľne klamú. A minister je taký netrpezlivý, že ani nie je schopný svoje odhodlanie zakryť. Ak sa udeje to, čo títo dvaja členovia vlády tajne upiekli, o likvidácii Múzea SNP nepochybujte. Nič iné totiž ich cieľom nie je.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.