Read Time:52 Second

Predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavol Sečkár vyjadruje v súvislosti s úmrtím Milana Ftáčnika rodine a ostatným pozostalým hlbokú a úprimnú sústrasť.

V kondolencii zdôraznil, že so zosnulým ho spájalo osobné priateľstvo i spoločná pracovná minulosť. Vysoko ocenil najmä prínos Milana Ftáčnika k činnosti SZPB, s ktorým príkladne spolupracoval nech bol v ktorejkoľvek verejnej funkcii. Pavol Sečkár podčiarkol osobné nasadenie Milana Ftáčnika vždy, keď Zväz predstavil akýkoľvek návrh na posilnenie antifašistickej výchovy na školách, alebo na organizáciu akéhokoľvek podujatia s cieľom uchovávať a budovať demokratické a antifašistické povedomie slovenskej verejnosti. A nikdy mu nezáležalo na tom, o aké veľké podujatie ide a koľko „politických bodov“ si zaň môže pripísať. SZPB cítil jeho podporu a osobnú angažovanosť aj po skončení politickej kariéry.

Preto je odchod Milana Ftáčnika silnou ranou pre náš Zväz ako celok, i pre každého, kto s ním čo i len na chvíľu prišiel do kontaktu. Odišiel človek, ktorý nikdy nezakolísal pri presadzovaní sociálnej spravodlivosti a posilňovaní antifašistickej tradície Slovenskej republiky.

Česť jeho pamiatke!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.