Read Time:1 Minute, 41 Second

Na fotografii zľava: J. Buffa, v pozadí F. Hässler, J. Rohár a A. Mokrášová obaja ZO SZPB Senec, V. Mikunda predseda ZO SZPB Bratislava Petržalka

Jozef Tokár

Fotografie – B. Balogh, Video – Peter Blubla a Ján Rohár

Zástupcovia ZO SZPB Bratislava Petržalka a ZO SZPB Senec si 4. 5. 2021 spoločne s členmi Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika pripomenuli výročie tragickej nehody generála Milana Rastislava Štefánika.

Zväz si každoročne pripomína pamiatku tejto významnej osobnosti našej histórie. Tohto roku, vzhľadom na opatrenia vlády sa spomienka konala len v obmedzenej miere.          

  Počas spomienky konanej symbolicky o 11:30 – 12:00 kedy došlo k pádu lietadla predniesol krátky prívet František Hässler z Historickej spoločnosti Ivanky prostredníctvom ktorého sme sa vnorili do udalostí oného tragického dňa. K príčine pádu povedal: „V ostrej zatáčke doprava pravé krídlo nevyvodzovalo potrebný vztlak. Pravé krídlo vplyvom straty vztlaku začalo klesať a lietadlo skĺzlo po pravom krídle. To spôsobilo pád lietadla.“     

Členovia SZPB.

         Dôvodom bola zlá konštrukciou aeroplánu Caproni, čo sa však nehodilo vtedajším talianskemu vyšetrovateľovi, preto podporil hypotézu o chybe pilota. Za pilota mylne označil práve Štefánika. Prítomným tiež osvetlil postupné budovanie mohyly od Samuela Jurkoviča. Jozef Buffa zo spoločnosti M. R. Štefánika nadviazal na výklad a pripomenul, že prví dobehli k vraku lietadla dedinčania z vrakunských polí. Tí si následne ukoristili mnohé predmety, okrem osobných predmetov zmizol aj jeden z motorov Ca. 33.                     

       Zaujímavosťou je, že rozstrihaná rukavica zosnulého velikána, komusi poslúžila ako výstelka do čižiem. Po sérii domových prehliadok však žandári získali väčšinu predmetov späť. Ubehla polhodina od havárie a dobehli vojaci z neďalekého letiska, včítane štefánikovho asistenta mjr. Trojánka. Tým Buffa vyvrátil ďalší známy mýtus, totiž že vojaci a asistent prišli k lietadlu ako prví.     Sme radi, že aj napriek obmedzeniam sme si pripomenuli štátnika a veľducha svojej doby dôstojne a so cťou. 

Dokumentárne video Petra Blublu o 102. výročí M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji (členovia ZO SZPB Senec od min. 3:30):

Príhovor Jozefa Buffu:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.