Read Time:2 Minute, 3 Second

Ján Rohár

V utorok 27.apríla sme na pôde SZPB privítali veľvyslanca Kazašskej republiky v SR Romana Vassilenka. Stretnutie s predsedom Zväzu Pavlom Sečkárom a ďalšími pracovníkmi ústredia nadväzovalo na minulé stretnutia z pietnych aktov na Slavíne. Z posledného stretnutia Vám redakcia Bojovníka na svojej webovej stránke sprostredkovala aj rozhovor s veľvyslancom.

P. Sečkár zoznámil R. Vassilenka s fungovaním a činnosťou SZPB a predstavil plány ďalších aktivít Zväzu v budúcnosti, vrátane organizácie viacerých spomienkových podujatí po celom Slovensku v predvečer Dňa víťazstva nad fašizmom. Tajomník ÚR SZPB Viliam Longauer navrhol bližšiu spoluprácu pri hľadaní a identifikácií hrobov kazašských príslušníkov Červenej armády, ktorí padli na našom území.

Zľava: Jozef Ťažký, Viliam Longauer – tajomník ÚR SZPB, J.E. Roman Vassilenko, Pavol Sečkár – predseda SZPB, Jana Staroselská a Martin Krno

Kazach na Reichstagu

R. Vassilenko sa poďakoval Zväzu za udržiavanie pamäte na hrdinské skutky sovietskych vojakov, ktorí položili životy za oslobodenie Slovenska. Pripomenul, že v Kazachstane takmer každá rodina má niekoho, kto bojoval či dokonca padol v tejto strašnej vojne, pričom aj samotný ambasádor má v rodine takúto skúsenosť. Jeden jeho príbuzný vo vojne padol a druhý sa zúčastnil bojov o Berlín.

Čo sa týka bojov o nemeckú metropolu, málo známou zaujímavosťou je, že jeden z dvojice vojakov Červenej armády, ktorí 30. apríla 1945 pozdvihli na Reichstage Červenú vlajku víťazstva, bol Kazach Rachimžan Koškarbajev. Napriek týmto faktom aj Vassilenko sám musí pripomínať tieto časy svojim deťom, ktoré dnes žijú v úplne inej dobe. A práve v zachovaní pamäte pre budúce generácie vidí Vassilenko zmysel nášho Zväzu.

Dar Romana Vassilenka predsedovi SZPB Pavlovi Sečkárovi

Kvalitná expozícia

Na záver rokovaní kazašský veľvyslanec pozval zástupcov SZPB na návštevu ambasády, ako aj rezidencie, ktorá sa nachádza priamo pod Slavínom. Jeho záujem o činnosť nášho Zväzu podčiarklo želanie osobitne navštíviť aj stálu expozíciu SZPB Za slobodu!

Stálou expozíciou SZPB Za slobodu! previedol veľvyslanca Vassilenka kurátor expozície Ladislav Skrak.

Na záver sa Vassilenko zapísal do knihy návštev a vyslovil presvedčenie, že návšteva nášho Zväzu znamená začiatok ďalšej spoločnej úzkej spolupráce. Vyzdvihol vysokú úroveň, pôsobivosť, hodnoty a kvality expozície, čo nás osobitne teší, keďže nedávnym usporiadateľom Svetovej výstavy EXPO bol práve Kazachstan a hlavné mesto Nur-Sultan.

Odkaz veľvyslanca Romana Vassilenka pre Bojovník

Galéria z návštevy:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.