Read Time:47 Second

Milan Maguľák – predseda ZO SZPB Svidník a členovia výboru 

Dlhoročná aktívna členka výboru ZO SZPB vo Svidníku Mária Fečíková oslávila 15. apríla krásne okrúhle životné jubileum 75. narodeniny. Jej život je naplnený preveľkým duševným bohatstvom a životnými skúsenosťami. Vždy srdečná, pracovitá a čestná.

Máme úprimnú radosť, že sa dožíva takého významného životného jubilea, preto jej vyslovujeme úprimnú vďaku za prácu v odbojárskej organizácii. Mária Fečíková je mnohým svidníčanom určite známa, dlhé roky pracovala ako administratívny pracovník na vojenskej správe a polícii vo Svidníku. Želáme jej, aby sa ešte dlhé roky mohla podieľať na činnosti nášho Zväzu a mohla odovzdávať svoje skúsenosti mladšej generácii. Do ďalších rokov jej prajeme pevné zdravie a krásne dni života v kruhu najbližších.

Marienka buď stále taká, aká si – úprimná, láskavá a pozorná.  Ži dlho v zdraví, šťastí a láske.

Mária Fečíková pri preberaní Pozdravného listu od predsedu ZO SZPB Svidník.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.