Read Time:1 Minute, 19 Second

Na Vaše otázky odpovedá Branislav Ondruš, bývalý štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Mama má nastúpiť do zariadenia sociálnych služieb. Poplatok je vo výške celej jej penzie, takže jej nezostane nič ani len na lieky. Nemôže dostať výnimku?

Jana, Brezno

Výnimka nie je potrebná, ak ste o poskytnutie sociálnej služby vopred požiadali obec/mesto alebo samosprávny kraj (podľa druhu služby). V takom  prípade totiž zákon príjem klienta chráni a aspoň časť penzie mu musí zostať. Sumy, ktoré klientovi sociálnej služby musia zostať sa rôznia podľa druhu poskytovanej služby – pri opatrovateľskej starostlivosti je to 1,65-násobok životného minima, ktoré je dnes na úrovni 214,83 € mesačne. Takže v takom prípade musí klientovi zostať 354,47 € z penzie, viac od neho ako poplatok za službu nikto požadovať nesmie.

Ak ide o zariadenie s celoročným pobytom, chránený zostatok je 25% životného minima, čiže v súčasnosti 53,71 €, ak sa v zariadení neposkytuje strava, chránená suma predstavuje 75% životného minima, čiže dnes 161,12 € mesačne. Pri týždennom pobyte je to 60% a bez poskytnutia stravy 85% životného minima, čiže 128,90 €, resp. 182,61 €. A ak ide o ambulantnú službu, klientovi musí zostať celá suma životného minima, teda 214,83 € mesačne. Ak si chcete tieto údaje overiť priamo v zákone, ide o § 73 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

V prípade, že klient nemá príjem (najčastejšie dôchodok) ani len v takýchto výškach, nemusí za poskytnutie sociálnej služby platiť nič. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.